Ingemar Nilsson, S, vill se energiproduktion som en enhet och utredningar med bred förankring

Socialdemokraternas Ingemar Nilsson har en annan infallsvinkel på SVAF:s frågor, och betonar att vattenkraft, vare sig små- eller storskalig, inte kan tas ur sitt sammanhang: – Alliansregeringens sätt att hantera energi- och miljöfrågorna har skapat splittring och ”snuttifiering”. Istället för att se energiproduktionen som en enhet byggd på samverkande kraftslag behandlas vare kraftslag eller fråga… Fortsätt läsa Ingemar Nilsson, S, vill se energiproduktion som en enhet och utredningar med bred förankring

Publicerat den
Kategoriserat som Politik

Partierna om småskalig vattenkraft: MP

Fråga: Hur ser ditt parti på småskalig vattenkraft? Svar: Småskalig vattenkraft har flera positiva sidor. Förnybar. Decentraliserad elproduktion. På sina håll kulturhistoria. Den kan också få negativa konsekvenser för biologisk mångfald i våra rinnande vattendrag. Den mångfalden är generellt eftersatt i Sverige, Levande sjöar och vattendrag är ett av de 14 (av totalt 16) miljömålen… Fortsätt läsa Partierna om småskalig vattenkraft: MP

Publicerat den
Kategoriserat som Politik

Erik Brandsma i DI agenda Energi 25 aug 2014

”Pusselbitarna måste läggas så att vi får ett robust, kostnadseffektivt och miljövänligt energisystem. Energifrågorna är därför inte lämpade för en debatt där man söker de enkla, snabba svaren.” Så säger Energimyndighetens chef Erik Brandsma i en intervju med rubriken ”Den pragmatiske myndighetschefen” i DI Agenda Energi. Redaktören Svenolof Karlsson konstaterar att Erik Brandsma uttrycker en… Fortsätt läsa Erik Brandsma i DI agenda Energi 25 aug 2014

Publicerat den
Kategoriserat som Politik

Vattenkraftsmotståndarna slår till igen: Sportfiskarna och Älvräddarna överklagar Långforsen

Inom SVAF har vi länge haft anledning att ställa ett antal frågor som vi inte får svar på: Varför hatar vissa grupper den småskaliga vattenkraften? Eller är det så att de hatar all vattenkraft, men siktar in sig på den småskaliga därför att det är lättare att ruinera ägarna genom att se till att rättsprocesserna… Fortsätt läsa Vattenkraftsmotståndarna slår till igen: Sportfiskarna och Älvräddarna överklagar Långforsen

Publicerat den
Kategoriserat som Blogg

Domstolen ger klartecken för Långforsen

Jämtkraft har rätt att renovera vattenkraftverket och anlägga en faunapassage i Långforsen. Det har Mark- och miljödomstolen slagit fast i en dom som kom i dag den 27 augusti. – Det här känns väldigt bra. Långforsen kommer nu att kunna bidra med förnybar el, samtidigt som det blir möjligt för fiskar och övrig fauna att… Fortsätt läsa Domstolen ger klartecken för Långforsen

Alsteråns Kraftverksförening bjuder in till Vattenkraftens Dag

Lördag 6 september är vattenkraftens dag. Alsteråns Kraftverksförening bjuder in till besök i de 20 vattenkraftverk som finns i Alsterån från Sävsjöström vid Alstern till Strömsrum vid Kalmarsund. Mellan kl 10 och 15 har alla intresserade möjlig­het att besöka ett eller flera kraftverk för att bekanta sig med fördämningar, stationsbyggna­der, mekanisk och elektrisk utrustning m… Fortsätt läsa Alsteråns Kraftverksförening bjuder in till Vattenkraftens Dag