Lägesrapport, Bösamöllan

Bösamöllan i Kävlingeån i Skåne befinner sig sedan 2012 i ett tillståndsansökningsförfarande.  Slutförhandlingen i Mark- och Miljödomstolen avslutades i början av juni. Man inbillar sig då att nya framställningar i ärendet  knappast kan komma i fråga.  Men nya protester inkommer, varför uppskov generöst lämnas. Grundiden var att tillstånd skulle sökas med utgångspunkt att  kraftverket skulle… Fortsätt läsa Lägesrapport, Bösamöllan

Demokrati eller diktatur?

”När dagens barn blir gamla kommer de inte att leva i en demokrati utan i en teknokrati eller en diktatur. Det är så in i helvete sorgligt. Jag är ledsen att säga det, men jag är 100 procent säker. Vi håller på att avveckla demokratin.” Det är förre socialdemokratiske partiledaren och numera Sveriges ambassadör på… Fortsätt läsa Demokrati eller diktatur?

Borås Tidning: Naturskyddsföreningen skönmålar lagförslag om vattenkraft

Naturskyddsföreningen, SNF, har genom Karin Lexén och Ingegerd Borg-Saviharju, i en debattartikel i Borås Tidning förespråkat att gå vidare med det nya lagförslaget om vattenkraft. Det får de förespråka, men artikeln är behäftad med mängder av felaktigheter. Artikeln ger en skönmålning av lagförslaget. Läs hela artikeln här!

Långsiktighet hos Naturvårdsverket?

Ulricehamns Tidning 30 år och några månader tillbaka; en tid fylld med framtidstro för småskalig vattenkraft som kontrast till De drabbade. Notera uttalandet från Naturvårdsverket! Det blir nästan komiskt på något konstigt sätt om man jämför med idag. Läs vidare: Ulricehamn Ulricehamn1 Ulricehamn2

Resultat och rapporter kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige

Hej!   Vill du veta mer om kulturmiljöer vid vattendrag? Nu finns det en rikt illustrerad rapport som presenterar lite av det stora arbete som bedrivits i södra Sverige under sju år. Elva länsstyrelser har under åren 2010-2016 arbetat med att ta fram kunskapsunderlag för kulturmiljöer vid vattendrag och förbättra tvärsektoriella arbetssätt som inkluderar kulturmiljön. Det… Fortsätt läsa Resultat och rapporter kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige

Remissyttrande över promemorian Vattenmiljö och vattenkraft

EU:s vattendirektiv syftar till att med rimliga åtgärder åstadkomma förbättringar av vattenstatu­sen utan att vattenverksamheterna kringskärs eller än mindre rivs ut. Promemorian lever inte upp till vattendirektivet eftersom den inte utgår från detsamma utan ger fritt fram för svenska myn­digheters föreskrifter och vägledningar, som är kraftiga fel/övertolkningar av vattendirektivet. Syftet med vattendirektivets bestämmelser är inte… Fortsätt läsa Remissyttrande över promemorian Vattenmiljö och vattenkraft