Aktuell Hållbarhet: ”All slags vattenkraft behövs för ett uthålligt samhälle”

Människan har rätt att nyttja det naturligt förnybara fallande vattnets kraft förutsatt att det förenas med en god förvaltning! Läs hela artikeln här!