El- och certifikathandel

SVAF har ett samarbetsavtal med Bixia avseende elhandel, handel med ursprungsgarantier och elcertifikat till bra villkor. Det finns även möjlighet att du som medlem via produkten Bixia Nära kan sälja lokalproducerad el till privatpersoner mot en ersättning om 700 kronor per avtal.

För information och frågor

Bengt Carlsson 0470 70 33 83
Boo Fagerström 013 20 93 76
Johan Tholf 013 20 83 13

Bixia AB
Inköp Produktion
Box 1510
581 15 Linköping

svaf_banner_1600x570


SVAF har via Förnybar Energi Sverige AB, ett bolag som vi äger tillsammans med Svensk Vindkraftförening och SERO, ett ramavtal med NEAS som ger ägarföreningarnas medlemmar bra villkor.

För information och frågor

NEAS ENERGY A/S
Skelagervej 1
DK – 9000 Aalborg

Kontoret i Stockholm:
Sten Lillienau 072 560 58 95

Länkar