El- och certifikathandel

Vi har tillsammans med SERO och SVIF ett samarbetsavtal med Bixia avseende elhandel, handel med ursprungsgarantier och elcertifikat till bra villkor.

Produktblad

För information och frågor

Bengt Carlsson,   bengt.carlsson@bixia.se   070 697 81 51
Henric Karlsson, henric.karlsson@bixia.se  076 110 61 11
Johan Tholf,         johan.tholf@bixia.se           076 831 38 44

Bixia AB
Inköp Produktion, produktion@bixia.se
Box 1510
581 15 Linköping