Armod och fattigdom runt rinnande vatten

En organisation som består av fritidsfiskare har kommit med en skrift som de kallar ”Rikedomar runt rinnande vatten”. Det är en skrift som är tillrättalagd för att tjäna organisationens egna syften och som i propagandahänseenden inte står de båda sovjetiska partiorganen Pravda och Izvestija efter. I skriften lovas ”Guld och gröna skogar” om man bara… Fortsätt läsa Armod och fattigdom runt rinnande vatten

Publicerat den
Kategoriserat som Blogg

Oförskyllt anklagade

Det sprids generella påståenden om vattenkraft för att ställa den i dålig dager. Det är fel. Vattenkraftens miljöpåverkan är individuell. Varje enskild anläggning har unika förutsättningar beroende på vattendragets flöden, fallhöjd och naturens form samt vilka skyddsåtgärder som vidtagits. Läs mer här!

Publicerat den
Kategoriserat som Blogg

Framtida energiförsörjning

”Vi har i Sverige billig el, vi har ren el, vi har säker el, vi har kort sagt den energiförsörjning som alla andra länder skulle vilja ha. Och vårt huvudsakliga bekymmer är hur vi på kortast möjliga tid skall komma ur denna situation”. Citatet kommer från en av Sveriges genom tiderna mest framgångsrika företagsledare. Sveriges… Fortsätt läsa Framtida energiförsörjning

Publicerat den
Kategoriserat som Blogg

En 500-årig vattenverksamhets verklighet 2017 !

Inför avvecklingen av kärnkraftverket i Barsebäck stärktes politikernas krav på att vilande kvarnar längs våra vattendrag skulle ställas om till aktiv elproduktion. Det ansågs så viktigt att staten till och med lämnade bidrag till den småskaliga produktionen. Bidragen varade som längst till år 2012. De mest högljutt krävande politikerna kom från den gröna sidan. Innan… Fortsätt läsa En 500-årig vattenverksamhets verklighet 2017 !

Tillståndsansökning-lägesrapport och varning

Undertecknade, som säkrar vattenkvarnen Bösamöllans i Skåne fortbestånd genom turbindrift för elproduktion har liksom många kollegor drabbas av myndigheternas ”kreativitet”. Vi blev informerade om nymodigheterna av Länsstyrelsen vid ett möte i Kristianstad men lugnades samtidigt att vi kunde söka tillstånd, ”om ni har råd”. Tyvärr meddelade talaren ej vilka summor det kunde röra sig om.… Fortsätt läsa Tillståndsansökning-lägesrapport och varning

Publicerat den
Kategoriserat som Blogg

Den småskaliga vattenkraftens roll all viktigare

Den småskaliga vattenkraften spelar redan en viktig roll i elsystemet, och kommer av främst två skäl att bli allt viktigare för eltillförsel, effekttillgång och nätstabilitet, särskilt i södra Sverige. Läs Magnus Edvinssons och Thomas Sandbergs debattinlägg i ERA här!

Publicerat den
Kategoriserat som Blogg

Grundvattenproblem?

Restaurera de raserade dämmena och skapa en gågata för att fördröja avrinningen så att mer grundvatten bildas! De senaste veckorna har man i olika reportage i Kristianstadsbladet beskrivit grundvattnet under Kristianstadsslätten både det nuvarande och de förändringar som ett framtida klimat åstadkommer. Kristianstads kommuns grundvattenplanerare, Linda Wendrup, uppger, ”Vid ökat uttag bildas mer grundvatten. Problemet… Fortsätt läsa Grundvattenproblem?

Miljöinnovationer inom småskalig vattenkraft

Till ledamöter i Sveriges Riksdag, Små befintliga vattenkraftverk föreläggs numera ofta av myndigheter och domstolar att anlägga fiskomlöp till höga kostnader. Dessa förelägganden föregås sällan av ordentliga utredningar som visar på behov och förutsättningar att nå resultat. Kunskapen inom detta område är låg inte minst hos myndigheter. När väl en föreskriven åtgärd är genomförd visar… Fortsätt läsa Miljöinnovationer inom småskalig vattenkraft

Publicerat den
Kategoriserat som Blogg

Urvattnat förslag oroar myndigheter (?)

Den 7 april kommer riksdagen att rösta om ”ett tillkännagivande till regeringen”, d.v.s. en uppmaning/ett uppdrag till regeringen att ta fram en tillståndsprocess som för småskaliga vattenkraft som är enklare och billigare än dagens. Även om riksdagen säjer ja till detta blir det inga omedelbara förändringar eftersom civilutskottet har avslagit bl.a. SD:s krav på ett… Fortsätt läsa Urvattnat förslag oroar myndigheter (?)

Publicerat den
Kategoriserat som Blogg