Göra det omöjliga möjligt

Varför kan man i dag inte ”göra det omöjliga möjligt”, när man lyckats med det tidigare? Stocke är en plats där det tidigare aldrig tidigare funnits något vattenkraftverk men där man byggt ett helt nytt. Det har varit en ”lång resa” över tid. Jag har haft möjligheten att följa det projektet under många år tillbaka… Fortsätt läsa Göra det omöjliga möjligt

Publicerat den
Kategoriserat som Blogg

Gröna ekologiska tjänster, kommer det bli en boom eller nästa ekonomiska dråpslag för landsbygden?

Fredrik Hedin, styrelseledamot i Svensk Vattenkraftförening, har verkat inom turistnäringen på landsbygden sedan 1978. Tillsammans med föräldrar och bror flyttade han efter militärtjänstgöring från Dalarna till Hallandsåsen där familjen byggde upp .södra Sveriges största alpina anläggning Vallåsen från noll. Hösten 2011 sålde Fredrik och hans bror sitt framgångsrika företag till Branäsgruppen och Fredrik valde bl.a.… Fortsätt läsa Gröna ekologiska tjänster, kommer det bli en boom eller nästa ekonomiska dråpslag för landsbygden?

Publicerat den
Kategoriserat som Blogg

Vandringshinder

Varför försvinner musslor som levt i sedan hundratals års dämda vattendrag?  Kan det ha något med din och min användning av mikroplaster etc. att göra? Det reningsverken inte förmår rena blir kanske för jobbigt för musslorna att ta hand om. Dessa hinder, som på senare år aktualiserats inom EU, avser fiskars fria rörlighet i europeiska vattendrag.… Fortsätt läsa Vandringshinder

Kloka ord från diskussionen om Silverfors kraftverk

Silverfors Kraftverk Klimatförändringen i världen är en av de viktigaste miljöfrågorna i vår tid och det är mycket viktigt att minska utsläppen av koldioxid för att främja biologisk mångfald på global nivå. Denna fråga har dessvärre ännu inte hanterats som ett miljöproblem i vattenförvaltningens arbete. Klimatförändringarna förväntas enligt Klimat- och sårbarhetsutredningen leda till försämrad vattenkvalitet… Fortsätt läsa Kloka ord från diskussionen om Silverfors kraftverk

Vattenkraftens bidrag

På lokal, regional, nationell, europeisk och global nivå tycks de flesta vara överens om nödvändigheten av en energiomställning för att minska koldioxidutsläppen till vår gemensamma atmosfär. Bristen på helhetssyn från grupper som gör allt för att riva ut vattenkraft med hänvisning till EU:s vattendirektiv är uppenbar. Vattendirektivet strävar efter att tillförsäkra kommande generationer friskt vatten.… Fortsätt läsa Vattenkraftens bidrag

Till Sveriges politiker

Det talas från politiker ofta om landsbygdsutveckling. En länsstyrelse säger: ”Vi jobbar med landsbygdens utveckling”. Må så vara men teori och praktik stämmer inte när följande sker. Läs Gunvor och Åke Strids brev till våra förtroendevalda. Kolla även deras webb, www.bosamollan.se, för att se deras ”miljöbrott”.

VATTENKRAFTENS VÄNNER BILDAD

Många har känt för att bilda en organisation för att stödja vattenkraften som sådan. Orsaken är att man upplever att vattenkraften utsätts för osaklig kritik, märkliga tolkningar av lagregler och att tjänstemän i samhället betraktar vattenkraften som något som måste motarbetas, här finns fler exempel. Att bilda en ideell förening till försvar av vattenkraften har… Fortsätt läsa VATTENKRAFTENS VÄNNER BILDAD

Publicerat den
Kategoriserat som Blogg

Vattenkraften är den mest miljövänliga energin

Den småskaliga vattenkraften är mer miljövänlig och har lägre utsläpp av klimatgaser än något annat sätt att producera el, skriver Gunvor Axelsson, Ordf. Svensk Vattenkraftförening och Sven-Erik Vänneå, Ordf. Hallands Vattenkraftförening i Hallands Nyheter. Det handlar om lokal småindustri som bidrar till att hålla landsbygden och värdefull kulturhistoria levande. Ändå bekämpas den småskaliga vattenkraften av… Fortsätt läsa Vattenkraften är den mest miljövänliga energin

Publicerat den
Kategoriserat som Blogg

Räddade ålar i Sverige fiskas och säljs på marknader i Lissabon

Kostsamma juridiska processer initierade av svenska myndigheter med hänvisning till EU:s vattendirektiv ruinerar småskalig vattenkraft och leder till att dammar överges, förfaller och rivs. Om förlorad el från vattenkraft ersätts med el från fossileldade kraftverk leder det till mer utsläpp av koldioxid. Svensk Vattenkraftförening arbetar för att pengar i stället läggs på praktiska åtgärder för… Fortsätt läsa Räddade ålar i Sverige fiskas och säljs på marknader i Lissabon

Publicerat den
Kategoriserat som Blogg