Svante Leijon: Hur blev det så här…

Som akademiker funderar man över hur det kan komma sig att den problematiska situationen för småskalig vattenkraft uppstått. Här är mina tankar och se dem som hypotetiska. Om man först gör en s.k. aktörsanalys och ser till de olika aktörerna och deras handlingsmönster finns en komplex karta aktörer På central nivå finns riksdag och nationella… Fortsätt läsa Svante Leijon: Hur blev det så här…

Publicerat den
Kategoriserat som Blogg

Vattenkraftsmotståndarna slår till igen: Sportfiskarna och Älvräddarna överklagar Långforsen

Inom SVAF har vi länge haft anledning att ställa ett antal frågor som vi inte får svar på: Varför hatar vissa grupper den småskaliga vattenkraften? Eller är det så att de hatar all vattenkraft, men siktar in sig på den småskaliga därför att det är lättare att ruinera ägarna genom att se till att rättsprocesserna… Fortsätt läsa Vattenkraftsmotståndarna slår till igen: Sportfiskarna och Älvräddarna överklagar Långforsen

Publicerat den
Kategoriserat som Blogg