Dubbla budskap

Stora bolag får nya villkor för elproduktion och nekas genomföra miljöåtgärder medan småskalig vattenkraft jagas till döds för att skaffa tillstånd med hänvisning till EU:s vattendirektiv som vill ha konnektivitet för vattenlevande fauna. Småskalig vattenkraft medverkar gärna till nya villkor för åtgärder som gynnar miljön inom de tillstånd som var tids samhälle meddelat. Det har… Fortsätt läsa Dubbla budskap

Går den biologiska återställningen av vattendrag för långt?

Sveriges Hembygdsförbund har i en skrivelse till miljödepartementet reagerat på genomförandet av den biologiska återställningen av vattendrag. Förbundet anser att återställningen går längre än direktivens krav och orsakar allvarliga skador på värdefulla kulturmiljöer. Läs mer om skrivelsen här! Upprop om biologisk återställning av vattendrag Biologisk återställning av vattendrag i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten… Fortsätt läsa Går den biologiska återställningen av vattendrag för långt?

Land Lantbruk & Skogsland: Restaurering ödelägger i stället för återställer

I mer än 15 år har man i Västerbotten och i många andra vattendrag i Sverige återställt bäckar, åar och älvar till något som man tror liknar tiden före flottningsepoken. Det folkliga missnöjet med återställningarna i min hembygd, Gargnäs, är utbrett, inte minst bland markägarna som upplåtit sin mark känner sig vilseledda och lurade. Det… Fortsätt läsa Land Lantbruk & Skogsland: Restaurering ödelägger i stället för återställer

SvD NÄRINGSLIV: ”Snabba åtgärder krävs för att rädda vattenkraften”

Det är bra att hotet mot den småskaliga vattenkraften har uppmärksammats. Politikerna måste fortsätta att agera – men nu mycket snabbare och kraft­fullare än ­hittills, skriver professor emeritus Thomas Sandberg. Läs hela artikeln här!

Hallandsposten: Kammarkollegiet vill stoppa gammal kvarn

Det lilla kraftverket Gränshuskvarn i Smedjeån möter tufft motstånd från staten. Kammarkollegiet kräver att mark- och miljödomstolen kastar kvarnens ansökan i papperskorgen. – Vi var tvingade att lämna in ansökan ett visst datum. Det kände Kammarkollegiet mycket väl till. Man kan kanske misstänka att de avsiktligt fördröjde sitt yttrande för att göra det så besvärligt som… Fortsätt läsa Hallandsposten: Kammarkollegiet vill stoppa gammal kvarn