Riksdagsdebatt 28 juni om småskalig vattenkraft

Debatten berör bl. a. Schwarze Sulm i Österrike som vi tidigare rapporterat om här. Den domen är, som miljöministern säger, omfattande med sina 84 punkter. Av punkt 73 nedan framgår betydelsen av diversifierad energiförsörjning. Där kan småskalig vattenkraft i hög grad redan nu bidra och i ännu högre mån bidra genom att verkställa projekt som … Läs mer

Bra möte med EU-parlamentariker Linnea Engström m.fl.

Medverkande var: Johan Lind Mälarenergi AB/Svensk Vattenkraftförening Linnea Engström EU-parlamentariker (MP) Lennart Gladh WWF Per Vidlund Ängsö Fisk Per-Arne Blomberg fiskeklubben Aspen Magnus Edström Kommunalråd (MP) Johan Lind från Mälarenergi och Svensk Vattenkraftförening mötte den 3 september EU-parlamentariker Linnea Engström (MP), Magnus Edström kommunalråd Västerås (MP) samt övriga för diskussion och förutsättningar för vattenkraft och … Läs mer

Torrår

Tekniska verken i Linköping, Yxerns Regleringsföretag och Länsstyrelsen i Kalmar har äntligen delvis nått en samsyn i tillämpningen av en vattendom från 1938. Verksamhetsutövarna har till följd av naturens innehållande av nederbörd länge försökt få göra avsteg från driftsvillkoren i vattendomen, medan tillsynsmyndigheten, länsstyrelsen, hävdat att den endast har att tillse att verksamhetsutövarna följer de … Läs mer

LRF: Orimliga kostnader av vattenbeslut

En markägare med ett mindre vattenkraftverk på sina ägor får betala minst en halv miljon kronor för tillstånd om regeringens vattenförslag går igenom. Och utmed vattendrag påverkas brukandet när allt fler vattenskyddsområden bildas. För att visa politikerna om regelkonsekvenser bjöd LRF Sydost in till tre träffar ute i fält. Det blev en ögonöppnare för de … Läs mer

Nya regler kring signalkräfta

Från den 3 augusti 2016 gäller nya regler för hantering av levande signalkräfta. Havs- och vattenmyndigheten har nu samlat vanliga frågor och svar om den nya lagstiftningen här. Har du flodkräftor uppströms din damm och signalkräftor nedströms dammen, se till att signalkräftan inte sprids via fiskväg, omlöp eller på annat sätt.

Vetlanda-Posten: Regelverk försvårar för kraftverk

I veckan besökte riksdagsledamöterna Emma Hult (MP) och Johanna Haraldsson (S) från Jönköping respektive Vetlanda kraftstationen i Kvillsfors. Här produceras under ett ”normalår” 6,2 miljoner kilowattimmar. Årets vattenbrist har dock inneburit att generatorn stått avstängd sedan 24 maj.

Läs mer

Skaraborgsbygden: Olaga hot efter Skb:s avslöjanden

Planerna att riva ut kvarnar och dammar i bäckar kring Tiveden-sjön Unden väcker heta känslor. Vid två-tiden på natten, till lördagen den 6 augusti, väcktes Göran Hartman, vid Åboholms bruk i Tived, av att det bultade på hans ytterdörr.

Läs mer

Grundvattenproblem?

Restaurera de raserade dämmena och skapa en gågata för att fördröja avrinningen så att mer grundvatten bildas! De senaste veckorna har man i olika reportage i Kristianstadsbladet beskrivit grundvattnet under Kristianstadsslätten både det nuvarande och de förändringar som ett framtida klimat åstadkommer. Kristianstads kommuns grundvattenplanerare, Linda Wendrup, uppger, ”Vid ökat uttag bildas mer grundvatten. Problemet … Läs mer