Smålandsposten: Länsstyrelsen verkar vara ute efter kapitulation

”En utrivning av dammarna skulle inte bara försämra Alsteråns 20 kraftverks energitillförsel, effekttillgång och bidrag till nätstabiliteten. Det skulle dramatiskt försämra möjligheterna till bad-, båt- och fiskeliv på det som blir kvar av sjöarna och på Alsterån,” skriver Alsteråns Kraftverksförening.

Läs mer

Hallands Nyheter: Småskalig vattenkraft är inte en miljöbov

Fokusera på kamelerna och hjälp myggen på traven. Detta behöver myndigheter ta till sig så att småskalig vattenkraft inte sänks av dyr byråkrati. Visst ska vi hjälpa naturen på traven, men åtgärderna måste vara rimliga och ta hänsyn till andra miljömål som exempelvis förnybar energi. Skriver dagens ledare i HN.

Läs mer

LRF: Småskalig vattenkraft i en akut situation

LRF försöker dra sitt strå till stacken för att hjälpa sina medlemmar som är ägare till småskalig vattenkraft och det är ju samma personer som en del av våra medlemmar. SVAF är medlem i LRF och LRF är medlem i SVAF. Vi utbyter information och erfarenheter efter bästa förmåga. LRF ser den småskaliga vattenkraften som … Läs mer

Kulturmiljöer vid vattendrag

Riksantikvarieämbetet belyser framgångsfaktorer och problem för att beakta kulturmiljöer i anslutning till vattenvårdsåtgärder och sammanfattar i en rapport bland annat: Vidare har det framkommit att miljöbalkens möjlighet för kulturmiljöhänsyn är underutnyttjad, att det finns brister i samråds- och beslutsunderlag som är till nackdel för beaktandet och bevarandet av kulturmiljöer. Ta del av rapporten här.