Kloka ord från LRF

”Nu avgörs framtiden för den småskaliga vattenkraften” Hanteringen av den småskaliga vattenkraften är inte en juridisk fråga, utan en fråga om hur samhället behandlar enskilda. Det skriver LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson som uppmanar regeringen att ta fram ett särskilt regelverk för den småskaliga vattenkraften och under tiden se till att processerna mot enskilda upphör. Läs hela… Fortsätt läsa Kloka ord från LRF

Faxälven – förbättrad miljö utan förlorad produktion

17 mil fri vandringsväg. Det är målet med de åtgärder som Uniper just nu genomför i Faxälven, som är ett biflöde till Ångermanälven. – Att öppna upp för så lång fri passage är smått unikt. Det här visar att det går att förbättra miljön utan produktionsbortfall även i de hårt reglerade Norrlandsälvarna, säger Johan Tielman,… Fortsätt läsa Faxälven – förbättrad miljö utan förlorad produktion

Uppmärksammad medlem

Leif Jarl har i dag blivit vinnare av Växjös gröna gärning 2016. ”Genom att återskapa ett outnyttjat vattenfall har Leif skapat en modern kraftstation för produktion av el. Det ger ett önskat tillskott av lokal, förnybar el från småskalig vattenkraft. Därför är Leif vinnare av Växjös gröna gärning – privatperson/förening 2016.”      Så lyder motiveringen. Priset… Fortsätt läsa Uppmärksammad medlem

Miljöåtgärder i vattenkraftverk

HaV har sammanställt en rapport som redovisar olika miljöåtgärder i vattenkraftverk. Åtgärderna bygger på en sammanställning som är framtagen i den gemensamma implementeringsstrategin, Common Implementation Strategy, CIS, som är ett samarbete mellan medlemsstaternainom EU. Åtgärderna i rapporten representerar typiska åtgärder som medlemsstaterna överväger inom god ekologisk status och god ekologisk potential. Under 2013 till 2015 har… Fortsätt läsa Miljöåtgärder i vattenkraftverk

SVAF om generaldirektörernas dokument

Det dokument som debatteras är ett resultat av generaldirektörernas Erik Brandsma, Energimyndigheten och Björn Risinger, tidigare HaV, numera Naturvårdsverket, sammanfattning av det de anser viktigast av det som förts fram under mer än ett års möten mellan ovannämnda generaldirektörer, vattenkraftbranschen och miljöorganisatorer. SVAF har inte skrivit under detta dokument och har under och efter samtliga möten i… Fortsätt läsa SVAF om generaldirektörernas dokument

Vandringshinder

Varför försvinner musslor som levt i sedan hundratals års dämda vattendrag?  Kan det ha något med din och min användning av mikroplaster etc. att göra? Det reningsverken inte förmår rena blir kanske för jobbigt för musslorna att ta hand om. Dessa hinder, som på senare år aktualiserats inom EU, avser fiskars fria rörlighet i europeiska vattendrag.… Fortsätt läsa Vandringshinder

Motioner till riksdagen om småskalig vattenkraft

Sju motioner som berör småskalig vattenkraft har lämnats till riksdagen av ledamöter från Centerpartiet, Moderaterna,  Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. (SD) har inledande avsnitt om småskalig vattenkraft i en större motion om hållbar energipolitik. Ta del av motionerna via länkarna: Motion 2015/16:553 Patrik Björck (S) Motion 2015/16:1535 Cecilie Tenfjord-Toftby (M) Sten Bergheden (M) Motion 2015/16:1973 Per-Ingvar Johnsson (C) Göran… Fortsätt läsa Motioner till riksdagen om småskalig vattenkraft

Konsekvensbeskrivning utrivning

Tekniska verken i Linköping har gjort en konsekvensbeskrivning Utrivning av vattenkraftstation – Exemplet Svartåfors. Rapporten redovisar de bedömda konsekvenserna vid en avveckling av en vattenkraftstation med tillhörande dammutrivning som en möjlig konsekvens av enligt vattenverksamhetsutredningens förslag från hösten 2013. Läs deras rapport här! Kolla gärna vattenkraftens koldioxidpåverkan här.

Kloka ord från diskussionen om Silverfors kraftverk

Silverfors Kraftverk Klimatförändringen i världen är en av de viktigaste miljöfrågorna i vår tid och det är mycket viktigt att minska utsläppen av koldioxid för att främja biologisk mångfald på global nivå. Denna fråga har dessvärre ännu inte hanterats som ett miljöproblem i vattenförvaltningens arbete. Klimatförändringarna förväntas enligt Klimat- och sårbarhetsutredningen leda till försämrad vattenkvalitet… Fortsätt läsa Kloka ord från diskussionen om Silverfors kraftverk

Vattenkraftens bidrag

På lokal, regional, nationell, europeisk och global nivå tycks de flesta vara överens om nödvändigheten av en energiomställning för att minska koldioxidutsläppen till vår gemensamma atmosfär. Bristen på helhetssyn från grupper som gör allt för att riva ut vattenkraft med hänvisning till EU:s vattendirektiv är uppenbar. Vattendirektivet strävar efter att tillförsäkra kommande generationer friskt vatten.… Fortsätt läsa Vattenkraftens bidrag