Smålandsposten: Länsstyrelsen verkar vara ute efter kapitulation

”En utrivning av dammarna skulle inte bara försämra Alsteråns 20 kraftverks energitillförsel, effekttillgång och bidrag till nätstabiliteten. Det skulle dramatiskt försämra möjligheterna till bad-, båt- och fiskeliv på det som blir kvar av sjöarna och på Alsterån,” skriver Alsteråns Kraftverksförening.

Landshövdingen i Värmland skriver till regeringen

Landshövdingen i Värmland Kenneth Johansson, tidigare riksdagsledamot för centerpartiet har skrivit till miljö- och energidepartementet. I brevet poängterar han behovet av at “se över kraven och processen för att få till stånd moderna tillstånd med miljövillkor for en befintlig verksamhet…

Motioner till riksdagen om småskalig vattenkraft

Sju motioner som berör småskalig vattenkraft har lämnats till riksdagen av ledamöter från Centerpartiet, Moderaterna,  Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. (SD) har inledande avsnitt om småskalig vattenkraft i en större motion om hållbar energipolitik. Ta del av motionerna via länkarna: Motion 2015/16:553 Patrik Björck…