Energikommissionens ledamöter

Energiminister Ibrahim Baylan  beslutade på torsdagen den 26 mars vilka personer som kommer att ingå i Energikommissionen. Det första sammanträdet äger rum den 8 april. Den parlamentariska kommissionen ska ta fram förslag på ny politik för den långsiktiga energiförsörjningen fram till år…

Småskaligt strömkraftverk har minimal miljöpåverkan

  För att undersöka regleringspåverkan vid Björkaholms kraftverk i Värmland har bottenfauna från två likvärdiga lokaler i Björka älv samlats in och analyserats. Sparkprover togs ca 100 – 200 m nedströms kraftverket och vid en referenslokal uppströms kraftverket. Resultatet utvärderades…

Debatt i tidningen Land

Miljöprövningen av de småskaliga vattenkraftverken är rent ut sagt absurd. Processen kostar inte sällan fantasisummor, bland annat då kraftverksägaren också måste betala rättegångskostnaderna för statens rätt rabiata advokater vid Kammarkollegiet, en myndighet som tycks överklaga varje vattendom som ger en…

LRF Örebro om vattendirektivet

Sveriges implementering av vattendirektivet ger mig kalla kårar efter ryggen. Inte så att jag har något emot rent vatten – tvärt om. Klart vi ska jobba för så liten påverkan på vattnet som är möjligt, men det är sättet som…

Skall el vara exportprodukt är alla källor viktiga

Spännande artikel om den framtida energimarknaden i Ny Teknik. Skribenterna är Lars Agaard, vd Dansk Energi, Oluf Ulseth, vd Energi Norge, Kjell Jansson, vd Svensk Energi, Juha Naukkarinen, vd Finsk Energiindustri. Detta är helt klart industrins röster, och det är…

Medlemsbrev december 2014

2013 var ett (milt sagt) besvärligt år för den småskaliga vattenkraften, 2014 har hittills varit än värre. De snart 20 månader som gått sedan jag tog över som ordförande har fyllts av utredningar och remissvar: Dammsäkerhetsutredningen, Vattenverksamhetsutredningen, Miljömålsberedningen, HaV:s olika…

Stackmoradammen måste rivas i år enligt besked från Mark – och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Fortum hade yrkat på att rivningen får skjutas upp till slutet av december 2015. Men miljödomstolen slår fast att det tidigare domslutet gäller. Stackmoradammen ska vara…

Vetlandaposten: Miljöpris för mjölet från Forsa

Vetlandaposten rapporterar från Sävsjö: Therese och Claes Rostedt har utsetts till årets miljöpristagare i Sävsjö kommun. Det är deras satsning på ekologisk produktion på Kvarnagården i Forsa som uppmärksammas. Så här lyder motiveringen: ”Årets miljöpristagare har genom hårt arbete och…

ATL: Nya regler får hård kritik

Merparten av de 180 remissvar som lämnats in till Vattenverksamhetsutredningens förslag om nya regler för vattenkraften är helt eller delvis kritiska. Det som upprört flest och mest är förslaget på hur tillstånden för att producera el med vattenkraft slår mot…