Walter går till valberedningen Patrik Hazelius till styrelsen

Efter många års trogen och mycket uppskattad tjänst i SVAF:s styrelse har Walter Johansson nu uppfyllt sitt löfte till hustrun Kerstin att trappa ner. Men glädjande nog får vi behålla Walter eftersom han ansluter till Lars Rosén och Sven-Erik Vänneå i valberedningen. Ny i styrelsen är Patrik Hazelius, inspektor på Claestorp och tidigare revisorssuppleant. I övrigt är… Fortsätt läsa Walter går till valberedningen Patrik Hazelius till styrelsen

Välkommen till Svensk Vattenkrafts Årstämma

OBS! Kallelse till stämman har den 30 mars skickats ut med mail till alla som anmält mailadress och i brev till övriga Välkommen till SVAF:s Årsstämma 18 och 19 april 2015 Linköpings Universitet Lördag 18 april:           EU-kommissionen undersöker återuppbyggnad av småskalig vattenkraft i RESTOR Hydro projektet kl 12 – 17 Tillåter svenska myndigheter återstart? Vad… Fortsätt läsa Välkommen till Svensk Vattenkrafts Årstämma

Energikommissionens ledamöter

Energiminister Ibrahim Baylan  beslutade på torsdagen den 26 mars vilka personer som kommer att ingå i Energikommissionen. Det första sammanträdet äger rum den 8 april. Den parlamentariska kommissionen ska ta fram förslag på ny politik för den långsiktiga energiförsörjningen fram till år 2050. Följande ledamöter kommer att ingå i Energikommissionen: Ingemar Nilsson, Socialdemokraterna Maria Strömkvist, Socialdemokraterna Åsa… Fortsätt läsa Energikommissionens ledamöter

Småskaligt strömkraftverk har minimal miljöpåverkan

  För att undersöka regleringspåverkan vid Björkaholms kraftverk i Värmland har bottenfauna från två likvärdiga lokaler i Björka älv samlats in och analyserats. Sparkprover togs ca 100 – 200 m nedströms kraftverket och vid en referenslokal uppströms kraftverket. Resultatet utvärderades enligt de svenska bedömningsgrunderna. Det var en mycket hög överensstämmelse av arter mellan lokalerna (73… Fortsätt läsa Småskaligt strömkraftverk har minimal miljöpåverkan

Debatt i tidningen Land

Miljöprövningen av de småskaliga vattenkraftverken är rent ut sagt absurd. Processen kostar inte sällan fantasisummor, bland annat då kraftverksägaren också måste betala rättegångskostnaderna för statens rätt rabiata advokater vid Kammarkollegiet, en myndighet som tycks överklaga varje vattendom som ger en kraftverksägare tillstånd. Kerstin Davidson, Land Lantbruk #13 2015 Följ debatten här!

LRF Örebro om vattendirektivet

Sveriges implementering av vattendirektivet ger mig kalla kårar efter ryggen. Inte så att jag har något emot rent vatten – tvärt om. Klart vi ska jobba för så liten påverkan på vattnet som är möjligt, men det är sättet som det hanteras som ger dessa olustkänslor. Per Willén regionordförande LRF Örebro Läs hela artikeln här.

Skall el vara exportprodukt är alla källor viktiga

Spännande artikel om den framtida energimarknaden i Ny Teknik. Skribenterna är Lars Agaard, vd Dansk Energi, Oluf Ulseth, vd Energi Norge, Kjell Jansson, vd Svensk Energi, Juha Naukkarinen, vd Finsk Energiindustri. Detta är helt klart industrins röster, och det är delvis därför de är intressanta. Visionen är att Norden i framtiden skall bli exportör av… Fortsätt läsa Skall el vara exportprodukt är alla källor viktiga

Medlemsbrev december 2014

2013 var ett (milt sagt) besvärligt år för den småskaliga vattenkraften, 2014 har hittills varit än värre. De snart 20 månader som gått sedan jag tog över som ordförande har fyllts av utredningar och remissvar: Dammsäkerhetsutredningen, Vattenverksamhetsutredningen, Miljömålsberedningen, HaV:s olika vägledningar, dialogmöten, m.m., m.m. Inom EU har en grupp där jag deltagit som representant för… Fortsätt läsa Medlemsbrev december 2014

Utan namn

Stackmoradammen måste rivas i år enligt besked från Mark – och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Fortum hade yrkat på att rivningen får skjutas upp till slutet av december 2015. Men miljödomstolen slår fast att det tidigare domslutet gäller. Stackmoradammen ska vara utriven före årsskiftet. Men motståndet mot rivningen är starkt i trakten. Dalarnas Tidningar rapporterar att… Fortsätt läsa Utan namn