Energi i den antagna budgeten

Höjningen av skatten på biodiesel, kommer att genomföras. Här är den nya regeringen och Alliansen ense om att skatten måste införas för att svara upp mot EU:s statsstödsregler. Följande förslag på energiområdet ingår i alliansens budget och kommer nu att…

Svensk Energi om ”I Vått och Torrt”

Svensk Energi har lämnat sitt remissvar till Vattenverksamhetsutredningen. Föreningen stödjer flertalet punkter i utredningen. Samtidigt innehåller utredningen ett antal förslag som kan få stora och oönskade konsekvenser om de genomförs. Kjell Jansson, vd på Svensk Energi kommenterar remissvaret: – Svensk…

Ruwaida ny statssekreterare i Miljödepartementet

Regeringen har utsett Yvonne Ruwaida till statssekreterare hos klimat- och miljöminister Åsa Romson. Ruwaida har gedigen politisk erfarenhet från såväl riksdagen som kommunfullmäktige. I den nya rollen kommer hon att arbeta som samordnande statssekreterare till Miljöpartiets båda språkrör Åsa Romson…

Läsvärt samlat 13 oktober 2014

Dyra fiskvägar Fria fiskvägar genom hela Svartån och Motala ström blir en svår nöt att knäcka. Det stod klart efter vattenrådens seminarium. Möjliga lösningar för fiskvägar förbi vattenkraftverk och möjlighet att effektivisera den befintliga vattenkraften. Det handlade de förstudier om…

Fortum lanserar nu elavtal med 100 procent vatten

» Fortum lanserar nu elavtal med 100 procent vatten från företagets egna vattenkraftverk i Sverige med ursprungsgarantier till kunderna”, skriver Fortum i ett pressmeddelande. ”Vi ser att intresset för egen småskalig vind- och solkraftsproduktion ökar. Samtidigt klarar dessa produktionstekniker bara…

Domstolen ger klartecken för Långforsen

Jämtkraft har rätt att renovera vattenkraftverket och anlägga en faunapassage i Långforsen. Det har Mark- och miljödomstolen slagit fast i en dom som kom i dag den 27 augusti. – Det här känns väldigt bra. Långforsen kommer nu att kunna…