Generaldirektörer presenterar strategi för vattenkraften

Erik Brandsma, gd för Energimyndigheten och Björn Risinger, gd för Havs- och vattenmyndigheten. Foto: Oskar Lürén och HaV Generaldirektörerna för Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten: ”Enligt våra beräkningar leder den föreslagna strategin till bra miljöstatus i de flesta av Sveriges…

Energispektrum med vattenkraft i Almedalen

En partiöverskridande energipolitik – är det möjligt? Arrangör: Energispektrum (där bl.a. Svensk Vattenkraftförening ingår) Plats och tid: Måndag 30/6, 15:00 – 16:30, Mellangatan 7, Nowas trädgård En debatt mellan riksdagspartiernas energitalespersoner på temat aktuella energifrågor, där vi bland annat tar…

Konskvensanalys saknas!

Second Opinion Energi: Politikerna måste begära underlag för konsekvenserna av idéerna i Vattenverksamhetsutredningen innan de tar ställning till förslagen, menar Vattenfalls Claes Hedenström. Vattenfalls policyansvarige för vattenkraft Claes Hedenström pekade i en intervju på Second Opinion i mars på att…

Brevens Bruk söker prövning i HD

Second Opinion Energi: Efter en dom i Mark- och miljööverdomstolen har Brevens Bruk fått så långtgående och kostnadskrävande krav på sig att de kommer att tvingas upphöra med verksamheten och riva ut sina vattenkraftsanläggningar. Om inte Högsta domstolen tar upp…

S, V och MP vill stänga små vattenkraftverk

INSÄNDARE I SMÅLANDS-POSTEN: Genom att skapa sammanhängande vandringsvägar för fisk och avstå från små olönsamma vatten­kraftverk som hade krävt mycket stora investeringar återskapar man här en vatten­väg som den såg ut för hundratals år sedan. I Sydsverige är det svårt…

Svenska miljöregler kan bryta mot internationell rätt

SVENSKT NÄRINGSLIV MILJÖRÄTT: Regeringens förslag om att alla vattenverksamheter måste söka om sina miljötillstånd har mött kritik från flera håll. Rafael De los Reyes Aragon, juris doktor, betonar att förslaget kan bryta mot internationell rätt. Vattenverksamhetsutredningens förslag om att alla…