NEAS och Marsh bjuder in: Workshop för producenter av förnybar elkraft

Nu är det åter dags för workshops i samarbete med Svensk Vindkraftförening, Svensk Vattenkraftförening och SERO. Även producenter som inte är med i föreningarna är välkomna. Sista dag för anmälan: 19 september Anmäl er genom att klicka på inbjudan nedan http://www.neasenergy.com/da/om-os/tilmelding/anmaelan-till-workshops Mjölby – Tisdag 30 sept. kl. 13-17 Skara – Onsdag 1 okt. kl. 13-17… Fortsätt läsa NEAS och Marsh bjuder in: Workshop för producenter av förnybar elkraft

Domstolen ger klartecken för Långforsen

Jämtkraft har rätt att renovera vattenkraftverket och anlägga en faunapassage i Långforsen. Det har Mark- och miljödomstolen slagit fast i en dom som kom i dag den 27 augusti. – Det här känns väldigt bra. Långforsen kommer nu att kunna bidra med förnybar el, samtidigt som det blir möjligt för fiskar och övrig fauna att… Fortsätt läsa Domstolen ger klartecken för Långforsen

Alsteråns Kraftverksförening bjuder in till Vattenkraftens Dag

Lördag 6 september är vattenkraftens dag. Alsteråns Kraftverksförening bjuder in till besök i de 20 vattenkraftverk som finns i Alsterån från Sävsjöström vid Alstern till Strömsrum vid Kalmarsund. Mellan kl 10 och 15 har alla intresserade möjlig­het att besöka ett eller flera kraftverk för att bekanta sig med fördämningar, stationsbyggna­der, mekanisk och elektrisk utrustning m… Fortsätt läsa Alsteråns Kraftverksförening bjuder in till Vattenkraftens Dag

Generaldirektörer presenterar strategi för vattenkraften

Erik Brandsma, gd för Energimyndigheten och Björn Risinger, gd för Havs- och vattenmyndigheten. Foto: Oskar Lürén och HaV Generaldirektörerna för Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten: ”Enligt våra beräkningar leder den föreslagna strategin till bra miljöstatus i de flesta av Sveriges vattendrag och en hållbar produktion av vattenkraft genom väl utvalda och rätt avvägda insatser”. I… Fortsätt läsa Generaldirektörer presenterar strategi för vattenkraften

Energispektrum med vattenkraft i Almedalen

En partiöverskridande energipolitik – är det möjligt? Arrangör: Energispektrum (där bl.a. Svensk Vattenkraftförening ingår) Plats och tid: Måndag 30/6, 15:00 – 16:30, Mellangatan 7, Nowas trädgård En debatt mellan riksdagspartiernas energitalespersoner på temat aktuella energifrågor, där vi bland annat tar upp frågorna: Vad betyder energin för vårt välstånd, för ekonomin och för sysselsättningen? Är det… Fortsätt läsa Energispektrum med vattenkraft i Almedalen

Konskvensanalys saknas!

Second Opinion Energi: Politikerna måste begära underlag för konsekvenserna av idéerna i Vattenverksamhetsutredningen innan de tar ställning till förslagen, menar Vattenfalls Claes Hedenström. Vattenfalls policyansvarige för vattenkraft Claes Hedenström pekade i en intervju på Second Opinion i mars på att utredningens förslag i delbetänkandet skulle kunna få mycket stora konsekvenser för den svenska vattenkraften. Om… Fortsätt läsa Konskvensanalys saknas!

”Med miljömålen i fokus” måste det blir ordning på myndigheternas insatser

Miljömålsberedningen delbetänkande ”Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten” har haft ett omfattande uppdrag där delar berör vattenkraften (vattenverksamheter). Den föreslår: Att styrningen på olika sätt behöver tydliggöras och effektiviseras för att stärka förutsättningarna för att nå de vattenrelaterade miljökvalitetsmålen. Prioritering av vilka åtgärder som mest angelägna och var de åtgärderna… Fortsätt läsa ”Med miljömålen i fokus” måste det blir ordning på myndigheternas insatser

Brevens Bruk söker prövning i HD

Second Opinion Energi: Efter en dom i Mark- och miljööverdomstolen har Brevens Bruk fått så långtgående och kostnadskrävande krav på sig att de kommer att tvingas upphöra med verksamheten och riva ut sina vattenkraftsanläggningar. Om inte Högsta domstolen tar upp fallet och ändrar domen är det ett faktum – men konsekvenserna kommer att bli större… Fortsätt läsa Brevens Bruk söker prövning i HD

”I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler” hotar småskalig vattenkraft

Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkade ”I vått och torrt” har nu kommit. Konsekvenserna för den småskaliga vattenkraften framstår efter en snabb genomläsning som lika förödande som de i delbetänkandet ”Ny tid – ny prövning” som innebär nyprövning av i princip alla anläggningar. Ensamutredaren Henrik Lövs slutsats är att alla ersättning vid omprövning skall tas bort. Det framstår också… Fortsätt läsa ”I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler” hotar småskalig vattenkraft

EU-kommissionen om Energitrygghet: En övergripande strategi för större leveranssäkerhet

Kommissionen reagerar på det rådande geopolitiska klimatet och EU:s importberoende genom att förespråka en ny europeisk strategi för trygg energiförsörjning. Till de viktigaste punkterna hör att diversifiera den externa energiförsörjningen, uppgradera infrastrukturen och fullborda EU:s inre energimarknad och spara energi. I strategin framhålls också behovet av att samordna nationella energipolitiska beslut och vikten av att… Fortsätt läsa EU-kommissionen om Energitrygghet: En övergripande strategi för större leveranssäkerhet