S, V och MP vill stänga små vattenkraftverk

INSÄNDARE I SMÅLANDS-POSTEN: Genom att skapa sammanhängande vandringsvägar för fisk och avstå från små olönsamma vatten­kraftverk som hade krävt mycket stora investeringar återskapar man här en vatten­väg som den såg ut för hundratals år sedan. I Sydsverige är det svårt att hitta en lämpligare­ strömfåra att återskapa säger utredningen. Ta det unika tillfället säger vi.… Fortsätt läsa S, V och MP vill stänga små vattenkraftverk

Svenska miljöregler kan bryta mot internationell rätt

SVENSKT NÄRINGSLIV MILJÖRÄTT: Regeringens förslag om att alla vattenverksamheter måste söka om sina miljötillstånd har mött kritik från flera håll. Rafael De los Reyes Aragon, juris doktor, betonar att förslaget kan bryta mot internationell rätt. Vattenverksamhetsutredningens förslag om att alla företag måste söka om sina miljötillstånd har mött kraftig kritik. Det kan leda till allvarliga… Fortsätt läsa Svenska miljöregler kan bryta mot internationell rätt

Märkligt att vattenkraften inte engagerar fler…

Second Opinion Energi har intervjuat statsvetaren Stig-Björn Ljunggren, som resonerar om tänkbara kärnkraftspolitiska framtidsscenarion.Han kommenterar sist i artikeln vattenkraftens problem som följer: Vattenkraften är just nu med vattenverksamhetsutredningen högintressant, har vattenkraften potential att bli allmänt intressant och bli en faktor för hur vi röstar? – Lokalt är det en stor fråga, men inte nationellt vilket… Fortsätt läsa Märkligt att vattenkraften inte engagerar fler…

KURS I SMÅSKALIG VATTENKRAFT INSTÄLLD – Återkommer under hösten

Den planerade kursen i småskalig vattenkraft i Karlstad den 28-29 april är inställd. Nästa kurstillfälle blir under hösten 2014. Denna kurs, Grundkurs i småskalig vattenkraft, har arrangerats över 15 år, har varit mycket populär och mer än 250 personer har gått kursen. Den har under åren utvecklats en hel del. Dagsprogramen är upplagda så att… Fortsätt läsa KURS I SMÅSKALIG VATTENKRAFT INSTÄLLD – Återkommer under hösten

Flerfondslösning ska finansiera lokalt ledd utveckling

Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att hantera stöd för lokalt ledd utveckling för samtliga fyra EU-fonder. Lokalt ledd utveckling går att jämföra med det som i Landsbygdsprogrammets föregående period benämndes Leader. – Lokala organisationer oavsett om man verkar i landsbygd eller i städer får nu bättre förutsättningar att utveckla sin hembygd. Det kan till exempel… Fortsätt läsa Flerfondslösning ska finansiera lokalt ledd utveckling

SVAF:s Årsstämma i Karlstad 12 och 13 april 2014

SVAF:s Årsstämma 12 och 13 april 2014 Carlstad Congress Center   Lördag 12 april: Registrering och kaffe från 09.15 10.00 Programmet startar med: EU på två stolar? Återstarter i RESTOR Hydro och utrivningar i Ramvattendirektivet, eller..? Om Restor Hydro och Mill Map Om Vattenverksamhetsutredningen Vad vet vi hittills? Vad säger politikerna? Omlöp, fiskvägar, faunapassager Vad… Fortsätt läsa SVAF:s Årsstämma i Karlstad 12 och 13 april 2014

Nya regler för dammsäkerhet från 1 juli 2014

Arbetet med dammsäkerhet och tillsynen av dammar ska förbättras. Damminnehavare måste göra konsekvensutredningar och länsstyrelserna ska dela in dammarna i dammsäkerhetsklasser baserat på dessa utredningar. Regeringen får möjlighet att införa föreskrifter för damminnehavarnas egenkontroll och rapportering. Den som är skyldig att underhålla en damm i någon av de säkerhetsklasser som föreslås ska betala en årlig… Fortsätt läsa Nya regler för dammsäkerhet från 1 juli 2014

Europaportalen: Hård kritik mot tysk energipolitik

En tysk expertgrupp menar att den tyska lagen om att öka andelen förnybar energi inte är bättre för miljön eller ökar innovationen men däremot är en kostsam historia. Den statliga utredningen, som beställts av tyska regeringen och författats av expertkommittén EFI, överlämnades till förbundskansler Angela Merkel på onsdagen. Och utredningens kritik mot den tyska lagen… Fortsätt läsa Europaportalen: Hård kritik mot tysk energipolitik

Vill Sportfiskarna riva ut all småskalig vattenkraft; eller..?

I en insändare i Norrköpings Tidningar skriver Sportfiskarnas generalsekreterare Stefan Nyström: Svensk Energi menar att den storskaliga vattenkraften och den viktiga reglerkraften kommer att hotas. Men storskalig vattenkraft är skyddad från att påverkas nämnvärt genom regler i både miljöbalken och EU:s vattendirektiv. Fokusera i stället på den småskaliga vattenkraften. Den bidrar med ytterst lite till… Fortsätt läsa Vill Sportfiskarna riva ut all småskalig vattenkraft; eller..?

Kontrollstation 2015 – förslag till justeringar i elcertifikatsystemet

Det förslag till förändrade kvoter som myndigheten lägger fram beror på en snabbare utbyggnadstakt än väntat, samt att den kvotpliktiga elanvändningen har varit och bedöms bli mindre än vad som tidigare förväntats. Förslaget innebär bland annat att kvoterna höjs med ca 8 TWh per år mellan 2016-2019. Mer information om förslaget och effekterna på elcertifikaten… Fortsätt läsa Kontrollstation 2015 – förslag till justeringar i elcertifikatsystemet