Nytt vannkraftsenter skal lokke ungdom vekk fra oljebransjen

I dag (10 februari 2014) åpner Norsk vannkraftsenter (NVKS) i Trondheim med mål om å gjøre forskning og studier innen vannkraft mer interessant blant dagens ungdom. – Det er en myte at vannkraft er et fagfelt som er ferdigforsket. Gjennom å stifte Norsk vannkraftsenter vil forskningsmiljøet samarbeide tettere med bransjen, og dermed gjøre studier innen… Fortsätt läsa Nytt vannkraftsenter skal lokke ungdom vekk fra oljebransjen

Regeringens förslag för att undanröja tröskeleffekter vid anslutning av förnybar el

Regeringen överlämnade i går lagrådsremissen ”Tröskeleffekter och förnybar energi” som beskriver huvuddragen i en övergångslösning med syfte att undanröja tröskeleffekter som försvårar anslutningen av anläggningar för förnybar elproduktion till elnätet. Regeringens ambition är att under 2016 ersätta övergångslösningen med en långsiktig marknadslösning. Energimarknadsinspektionen får i uppdrag att utreda hur en sådan långsiktig marknadslösning kan se… Fortsätt läsa Regeringens förslag för att undanröja tröskeleffekter vid anslutning av förnybar el

”Även små kraftverk bidrar till miljövänlig kraftförsörjning”

REPLIK. Älvräddarna har missförstått vårt resonemang om de små vattenkraftverkens betydelse, svarar kommunikationschef Camilla Koebe på Ingenjörsvetenskapsakademien i Ny Teknik. Den statliga utredningen ”Ny tid ny prövning – förslag om ändrade vattenrättsliga regler” har som huvudförslag att alla vattenkraftverk ska kunna miljöprövas på nytt. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) är självklart positiv till miljöprövning. Men utredarnas förslag… Fortsätt läsa ”Även små kraftverk bidrar till miljövänlig kraftförsörjning”

Svensk Energi vill att Kammarkollegiet inkluderas i översynen av miljömyndigheter

Svensk Energi begär att även Kammarkollegiet bör inkluderas i regeringens översyn av myndigheterna inom miljöområdet. Det framgår av en skrivelse från branschorganisationen till miljöminister Lena Ek. Regeringen beslutade den 14 november 2013 att utse en särskild utredare att ”pröva förutsättningarna för en tydligare, effektivare och mer ändamålsenlig myndighetsstruktur och ett bättre resursutnyttjande för myndigheterna under… Fortsätt läsa Svensk Energi vill att Kammarkollegiet inkluderas i översynen av miljömyndigheter

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

I en remiss till Lagrådet föreslår regeringen att en skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el införs. Förslaget är ett led i regeringens arbete för att öka andelen förnybar el och att stärka konsumenternas ställning på elmarknaden. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014. Förslaget måste dock anmälas och godkännas av Europeiska kommissionen… Fortsätt läsa Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

”Oerhört fräckt att vifta bort småskalig vattenkraft”

Arne Forsell, som har kraftstationer i Njurunda, är upprörd över utredningens förslag. – Då borde vi också ompröva alla bygglov på landsbygden, säger han i en intervju i Sundsvalls Tidning: Sundsvalls Tidning skriver: ”Arne Forsell har totalt fyra småskaliga vattenkraftverk. Tre i Njurundaområdet, ett i Jämtland. Om vattenverksamhetsutredningens förslag går igenom är han rädd att… Fortsätt läsa ”Oerhört fräckt att vifta bort småskalig vattenkraft”

Riksantikvarien: Ny lag förödande för kulturmiljöer vid vatten

Tusentals vandringshinder för fisken i våra vattendrag ska tas bort för att uppfylla EU:s direktiv för vatten. Avsikterna är goda men riskerar att värdefulla kulturmiljöer vid vatten utraderas. I strävan att förbättra vattenkvaliteten är våra kulturmiljöer vid vatten lågt prioriterade, skriver riksantikvarie Lars Amréus på Svenska Dagbladet Brännpunkt. Människans bosättningar och verksamheter har starka band… Fortsätt läsa Riksantikvarien: Ny lag förödande för kulturmiljöer vid vatten

”Inga enkla sanningar om smarta elnät”

I en debattartikel i Ny Teknik skriver Elforsks VD Magnus Olofsson att förlusterna i våra elnät motsvarar hela den svenska vindkraftsproduktionen: Och med de smarta elnäten kommer förlusterna öka. Hursomhelst, oavsett begrepp så vill vi att elanvändningen mer ska följa tillgången på el från exempelvis vindkraft. Det är bra. Blåser det mycket ska värmepumpar dra… Fortsätt läsa ”Inga enkla sanningar om smarta elnät”

SVT Mittnytt: Kraftstrid trappas upp

Förändringarna för vattenkraftens villkor allt hetare stridsfråga – nu menar Christer Borg på organisationen Älvräddarna att Kungliga Ingenjörakademin går kraftindustrins ärenden. ”Deras uttalanden är en blåkopia av kraftindustrins synpunkter”, menar Borg. Borg är även starkt kritisk till utspelet från Svensk Energi om Vattenverksamhetsutredningen: – Svensk Energis omvärdsanalys är så dålig att min åttaåring skulle ha… Fortsätt läsa SVT Mittnytt: Kraftstrid trappas upp

Älvräddarna efterlyser seriös debatt

I ett inlägg på Second Opinion skriver Älvrddarnas Christer Borg: Debatten kring vattenverksamhetsutredningens delbetänkande om ny prövning för svensk vattenkraft saknar många gånger seriositet. Vi ser grova generaliseringar, fantasier om gigantiska energitapp och genanta missuppfattningar om omprövningsreglernas syfte. I debatten förekommer missförstånd men också oseriösa överdrifter. Svensk Energi menar att hälften av Sveriges vattenkraftsproduktion kan… Fortsätt läsa Älvräddarna efterlyser seriös debatt