C kräver stopp för nyprövning!

Regeringen avsåg aldrig att den småskaliga vattenkraften skulle tvingas lägga ner när man initierade en ökad tillsyn, säger Annika Qarlsson (C) till Tidningen Västsverige. Tvärt om! ”en omprövning är en genomgripande tvångsåtgärd men får inte leda till att verksamheten inte…

Det var inte meningen!

”Detta var aldrig vår avsikt” – Regeringen ville värna den småskaliga vattenkraften – säger före detta miljöministern Andreas Carlgren (C) till tidningen Västsverige. Läs hela artikeln här!

Interpellationsdebatt i Riksdagen

Miljöminister Åsa Romson (MP) i debatt med Annika Qarlsson (C), Penilla Gunther (KD) och Per-Ingvar Johnsson (C) om: Den småskaliga vattenkraften och Små vattenkraftverk. Följ debatten på Webb-TV i efterhand!

Anförande i interpellationsdebatten 2015-06-05

Anförande i interpellationsdebatten 2015-06-05 efter svar från miljöminister Åsa Romson till Annika Qarlsson (C), som i en interpellation frågat om regeringen är beredd att sätta stopp för länsstyrelsens nyprövningar tills ny lagstiftning rörande den småskaliga vattenkraften är på plats. Herr…

Osäker politik och höga skatter problem för framtiden

Per Nordlund är regiondirektör för Statkraft Sverige. I denna intervju diskuterar han förutsättningarna för elförsörjningen i Sverige och vad regeringens energikommission bör hantera. Bland annat handlar det om förutsättningarna för vattenkraften: ”Bland annat på vattenkraftsidan råder en osäkerhet om framtida…

Effekt är knäckfrågan för att undvika mörkläggning

Effekt är knäckfrågan för framtidens energisystem med större andel vindkraft. Men att det skulle vara så har inte nått medierna, det visar en genomgång av ett 100-tal artiklar som Second Opinion Energi har gjort, skriver Daniel Löfstedt på uppdrag av…

Energipolitik med mera tro än kunskap

Att Sverige, som många framhåller, har överproduktion på el, är sedan ett par år ett faktum. Räknat i terawattimmar på årsbasis motsvarar överskottet produktionen från två kärnreaktorer, säger Per Kågeson till DI Agenda Energis Sven-Olov Karlsson. ”Men vi kommer inte ifrån…

Partierna om småskalig vattenkraft: Socialdemokraterna

Hur ser ditt parti på småskalig vattenkraft?   Svar: Vattenkraften är en kraftkälla med stor potential och behöver effektiviseras i samband med utbyggnaden av förnybara energikällor. Vattenkraften utgör baskraften i den svenska elproduktionen, men storskalig vattenkraft används också som reglerkraft…