Åsa Romson: Vattenkraften viktig!

Åsa Romson har svarat på en fråga från Patrik Björck (S) och säger bland annat: ”vattenkraften viktig i omställningen till ett förnybart energisystem och därmed miljökvalitets-målet Begränsad klimatpåverkan. En framtida lagreglering behöver alltså se till att vi ökar takten för…

Energiminister Baylan vill satsa på mer vattenkraft

Se intervjun i Aktuellt kl 21.05 den 21 juni 2015 (4.16-6.10) Energiministern säger bl.a. att vi måste alla tar sig i kragen och försöker hitta lösningar och betonar att vattenkraften är ryggraden i vårt energisystem. Baylan vill se effektivisering och…

Fem kommunråd i Västsverige kräver stopp

Fem kommunråd i Västsverige uppvaktar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och kräver stopp på Länsstyrelsens förelägganden kring småskalig vattenkraft. Landsbygdsministern tycker att den småskaliga vattenkraften innebär ett viktigt tillskott av förnybar energi. Läs hela artikeln här!

C kräver stopp för nyprövning!

Regeringen avsåg aldrig att den småskaliga vattenkraften skulle tvingas lägga ner när man initierade en ökad tillsyn, säger Annika Qarlsson (C) till Tidningen Västsverige. Tvärt om! ”en omprövning är en genomgripande tvångsåtgärd men får inte leda till att verksamheten inte…

Det var inte meningen!

”Detta var aldrig vår avsikt” – Regeringen ville värna den småskaliga vattenkraften – säger före detta miljöministern Andreas Carlgren (C) till tidningen Västsverige. Läs hela artikeln här!

Interpellationsdebatt i Riksdagen

Miljöminister Åsa Romson (MP) i debatt med Annika Qarlsson (C), Penilla Gunther (KD) och Per-Ingvar Johnsson (C) om: Den småskaliga vattenkraften och Små vattenkraftverk. Följ debatten på Webb-TV i efterhand!

Anförande i interpellationsdebatten 2015-06-05

Anförande i interpellationsdebatten 2015-06-05 efter svar från miljöminister Åsa Romson till Annika Qarlsson (C), som i en interpellation frågat om regeringen är beredd att sätta stopp för länsstyrelsens nyprövningar tills ny lagstiftning rörande den småskaliga vattenkraften är på plats. Herr…

Osäker politik och höga skatter problem för framtiden

Per Nordlund är regiondirektör för Statkraft Sverige. I denna intervju diskuterar han förutsättningarna för elförsörjningen i Sverige och vad regeringens energikommission bör hantera. Bland annat handlar det om förutsättningarna för vattenkraften: ”Bland annat på vattenkraftsidan råder en osäkerhet om framtida…