”Det strider mot all miljövänlig produktion…”

– Risken finns att ett stort anlal mindre kraftverk måste läggas ner, säger Jan Nordling, projektledare på Ingenjörsvetenskapsakademien.

I Värmland finns ett stort antal kraftverk byggda före 1999 och förslaget från staten skulle innebära att många av de små kraftverken i länet skulle läggas ner tror Jan Nordling projektledare på  ingenjörsvetenskapsakademien.

Förslaget från regeringens delbetänkande som nu har varit ute på en remissrunda där det föreslås att alla småskaliga vattenkraftverk byggda före 1999 ska miljöprövas på nytt vilket innebär lika hårda krav som om det vore ett nybygge, sågas av kungliga ingenjörsvetenskapsakademien eftersom konsekvensen skulle bli ett kraftigt bortfall av elenergi som motsvarar alla dagens vindkraftverk.

– Jag blev förvånad över förslaget, säger Jan Nordling.

Det finns idag ett stort antal småskaliga vattekraftverk i Värmland byggda före 1999 och uppskattningsvis finns det 2000 sådana i Sverige, och många skulle alltså tvingas stänga eftersom dom inte klarar av dagens miljökrav.

 

Källa: Sveriges Radio P4 Värmland:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=5752983