EON:s VD: Inget särskilt begåvat förslag…

EON Sveriges vd Jonas A Abrahamsson är kritisk till Vattenverksamhetsutredningens förslag till ändrade vattenrättsliga regler. I utredningen föreslås bland annat att all vattenkraft som har äldre tillstånd än när Miljöbalken tillkom ska kunna prövas på nytt.
– Jag ska inte använda för starka ord, men det är inte särskilt begåvat. Syftet att främja den biologiska mångfalden är bra, och där har vi i branschen inte varit tillräckligt duktiga, men att sätta igång en process med nya prövningar är helt fel. Det kommer att ta flera år med varje prövning och Sverige riskerar att förlora elproduktion i storleken sex till tolv TW, säger han till Energimarknaden och fortsätter:
– Vi inom EON kommer naturligtvis inte att göra några större nya investeringar för att effektivisera vattenkraften innan vi vet vad som gäller, säger Jonas A Abrahamsson.
I morgon kan du läsa en längre intervju med Jonas A Abrahamsson på Energimarknaden.com där han svarar på om O1 ska stängas, varför bolaget kanske säljer sin nya vindkraftpark på Öland samt får frågan om han vill bli ny vd på Vattenfall.

Källa: Energimarknaden