Exempel på länder som vill utveckla sin vattenkraft

Stöd söks för vattenkraftutveckling i Nepal.

Nepal har efterlyst ökat stöd från EU och andra utvecklingspartners att tillvarata Nepals vattenkraftpotential.

Läs artikeln här!

Jan-Åke Jacobson