Land Lantbruk 37/2016

EUs vattendirektiv syftar till att framtida generatio­ner ska tillförsäkras rent dricksvatten. Av någon out­grundlig anledning har det lett till en hänsynslös jakt på små­skalig vattenkraft.

Vår medlem LRF tar upp några vattenämnen i Land Lantbruk. Läs vidare här.