LRF: Orimliga kostnader av vattenbeslut

En markägare med ett mindre vattenkraftverk på sina ägor får betala minst en halv miljon kronor för tillstånd om regeringens vattenförslag går igenom. Och utmed vattendrag påverkas brukandet när allt fler vattenskyddsområden bildas. För att visa politikerna om regelkonsekvenser bjöd LRF Sydost in till tre träffar ute i fält. Det blev en ögonöppnare för de politiker som inte var insatta i frågan men nu vill ta den vidare till riksdagen.

Läs hela artikeln här!