SVAF:s styrelse efter årsstämman i Falköping

Den nya styrelsen ser ut som följer:

Ordförande          Thomas Sandberg, Uppsala och Alsterbro

Vice ordförande  Mats Haglund, Tidaholm
Sekreterare           Rune Hallgren, Valdemarsvik
Kassör                     Göran Widing, Älmhult
Ledamot                Christer Abrahamsson, Sävsjö
Ledamot                Viktor Falkenström, Karlstad
Ledamot                Walter Johansson, Bjursås
Ledamot                Magnus Jonsson, Kalmar
Ledamot                Ulf Levein, Säffle

Revisorer:

Marie Thorstenson ( PwC ) omvaldes i professionen godkänd revisor. Till revisor från medlemskåren omvaldes Lars-Åke Östergren. Till revisorssuppleanter omvaldes Cornelis van Oeveren och Peter Holm.

Valberedningen:

Gunder Holm, sammankallandeLars-Åke Carlsson och Christer Hedberg.