SVAF:s styrelse efter årsstämman i Vrigstad

Den nya styrelsen ser ut som följer:

Ordförande          Thomas Sandberg, Uppsala och Alsterbro

Vice ordförande  Mats Haglund, Tidaholm
Sekreterare           Rune Hallgren, Valdemarsvik
Kassör                     Göran Widing, Älmhult
Ledamot                Christer Abrahamsson, Sävsjö
Ledamot                Viktor Falkenström, Karlstad
Ledamot                Peter Jerneld, Motala
Ledamot                Walter Johansson, Bjursås
Ledamot                Magnus Jonsson, Kalmar
Ledamot                Ulf Levein, Säffle
Ledamot                Filip Storm, Tingsryd

Revisorer:

Marie Thorstenson ( PwC ) omvaldes i professionen godkänd revisor. Till revisor från medlemskåren omvaldes Lars-Åke Östergren. Till revisorssuppleanter omvaldes Bertil Trobro och nyvaldes Peter Holm.

Valberedningen:

Lars Rosén, sammankallandeLars-Åke Carlsson och Gunder Holm.