Remiss PM Miljöbedömningar (Ds 2016:25)

Vi har beretts möjlighet att yttra oss över rubricerad promemoria och har med anledning av det lämnat vårt yttrande enligt denna länk.