Internationella frågor

Andreas Trunk är ordförande i Internationella utskottet med Eva Nilsson och Johan Lind som ledamöter.

Även om det kan verka som om mycket skiljer länder emellan så lyder alla vattenkraftverk i EU:s medlemsländer under EU:s olika ramdirektiv inom vatten- och miljöområdena.