ETC:s syn på vattenkraften?

Slaget om den svenska vattenkraften

Övergödning i Östersjön, utrotning av ålen och en minskad biologisk mångfald är några av vattenkraftens effekter i Sverige. Nu vill miljörörelsen anpassa kraftverken i enlighet med ett EU-direktiv, men industrin sätter sig emot.

När svenska älvar förvandlades till energikällor under 1900-talet skedde det i rask takt och med fokus på effektivitet. Den svenska industrin blomstrade och det behövdes el för att driva maskinerna. Att älvarnas unika miljö i ett slag förändrades lades det inte stor vikt vid. Med tiden har det dock blivit allt mer uppenbart att ett flertal fisksorter, däribland ålen, håller på att utrotas på grund av den förändrade miljön, samt att vattenkraftverken innebär en katastrof för den biologiska mångfalden.

http://dagens.etc.se/nyhet/slaget-om-den-svenska-vattenkraften