Föreläggande – Rapport från möte i Mallbacken 2015-05-25

Gunnar Eriksson har förelagts av Länsstyrelsen i Värmland att ansöka om tillstånd för Silverfors Kraftverk som han har drivit i 50 år och som har pågått på platsen i 220 år.

Med anledning av det bjöd Hushållningssällskapet i Värmland och Mallbackens Byalag in till ett informations- och diskussionsmöte den 25 maj i Mallbacken. Ämnet var småskalig vattenkraft i Värmland i allmänhet och om kraftverket i Silverfors i synnerhet.

Rapporten i sin helhet finns att läsa här. Den ersätter en tidigare PM som fick en olycklig utformning i något avsnitt. Eva Nilsson på Hushållningssällskapet ber om ursäkt för en onyanserad skrivning i den tidigare PM om mötet i Silverfors.

Vi uppskattar verkligen att Robert Andrén och Torben Eriksson kom till Silverfors Kraftverk den 25 maj och önskar en fortsatt konstruktiv dialog.