Miljöinnovationer inom småskalig vattenkraft

Till ledamöter i Sveriges Riksdag,

Små befintliga vattenkraftverk föreläggs numera ofta av myndigheter och domstolar att anlägga fiskomlöp till höga kostnader. Dessa förelägganden föregås sällan av ordentliga utredningar som visar på behov och förutsättningar att nå resultat. Kunskapen inom detta område är låg inte minst hos myndigheter. När väl en föreskriven åtgärd är genomförd visar myndigheterna föga intresse att följa upp funktion och resultat, vilket medför att kunskapen är fortsatt låg.

Av denna anledning har Träbena vattenkraftverk anlagt dels ett omlöp, kostnad 300 kkr (åläggandet), dels en nedströmsvandring för ål  och annan fauna till rimlig kostnad samt med utvärdering av resultatet. En rapport om tidiga resultat av fiskvandringen bifogas.

Vattenkraftmotståndare, Älvräddarna och Sportfiskarna, som inte gillar att Riksdagen antog uppdraget till regeringen om förenklat tillståndsförfarande för småskalig vattenkraft, 2016-04-07, försöker skapa argument utan att ha tillräcklig kunskap. De försöker hejda  all positiv utveckling av småskalig vattenkraft.

Denna rapport visar att motstående intressens argument är dåligt underbyggda.

Med vänliga hälsningar

Lennart Wetterstad   

Wetterstad Consulting AB
Solberga, Träbena Kvarn
52171 Åsarp

0515 54038
wetterstad.minergi@telia.com