Uppföljning Almedalen:

Vattenfalls “Många bäckar små” om de kommande omprövningarna av vattenkraften finns tillgängligt här. Hela seminariet är intressant, de avgjort viktigaste inläggen kom från Rickard Nordin (C) ca 44, 53 och 55 minuter in i videon som oerhört tydligt utvecklade de politiska avsikterna och besluten. Närvarande myndighetsföreträdare valde att inte kommentera detta, de verkade fast i sin självuppfunna regelexercis.

Moderna miljövillkor handlar inte om utrivning utan det gäller att ta vara på den potential all vattenkraft – även den småskaliga – kan bidra med till vårt nationella – och – lokala elsystem.