Bli medlem – stöd vårt arbete med den småskaliga vattenkraften

Har du frågor eller funderingar kring vår förening så skriv ned dem i meddelanderutan vid adressfältet eller skicka e-post. Det går också bra att slå en signal till någon i styrelsen.

Fyll i nedanstående uppgifter så återkommer vi så fort vi behandlat meddelandet. Fält markerade med en * är obligatoriska.

Som medlem i Svensk Vattenkraftförening får du

Information
Löpande nyheter på denna webb och ett Nyhetsbrev med vanlig post eller e-post ca fyra gånger/år.

El- och certifikatförsäljning
Möjlighet att använda de av föreningen framförhandlade villkoren i ramavtal med köpare.

Försäkring
Möjlighet att teckna den av föreningen i samarbete med if utformade specialförsäkringen för små vattenkraftverk.

Rådgivning
Begränsad fri rådgivning med föreningens experter i juridiska, ekonomiska och tekniska frågor.

Juridisk hjälp
Möjlighet att anlita de två kunniga advokater föreningen har tecknat avtal med. Bevakning av branschens intressen Läs mer om detta arbete här!

Medlemsavgiften är 350 kr/år och en serviceavgift. Studerande betalar 150 kr/år. I denna avgift ingår alla specialutskick som går ut till våra medlemmar.

Serviceavgift

A. Kraftverk i drift
En avgift på 0,5 öre/kWh, baserat på medelårsproduktionen dock högst 50 000 kronor. Ägare med flera kraftverk beräknar summan av medelårsproduktionen i kraftverken.
B. Företag i branschen (tillverkare, konsulter, leverantörer av utrustning etc.)
1 500 kr.

På serviceavgifter utgår moms med 25 %.

Medlemsavgift plus eventuell serviceavgift utgör årsavgiften. Den utgår per kalenderår men nya medlemmar som betalar sin årsavgift efter den 1 oktober behöver ej betala ny avgift påföljande kalenderår.

Lämna en kommentar