Internationella frågor

Även om det kan verka som om mycket skiljer länder emellan så lyder alla vattenkraftverk i EU:s medlemsländer under EU:s olika ramdirektiv inom vatten- och miljöområdena.

Kontaktperson: Thomas Sandberg, 072 731 86 50, thomas.sandberg@svenskvattenkraft.se.