Om medlemskapet

Som medlem stödjer du den småskaliga vattenkraften och föreningens arbete för vattenkraftens framtid och villkor, du får

  • vår tidning och alla våra utskick,
  • möjlighet att teckna specialförsäkringar för kraftverk och dammar
  • möjlighet att teckna förmånliga elhandelsavtal
  • hjälp (30 min utan kostnad) om du har problem eller frågor (se kontaktuppgifter)
  • kontakt med advokater specialiserade på vattenkraftsfrågor