Vi arbetar med …

… allt som rör den småskaliga vattenkraften; miljö, teknik, internationella frågor, kommunikation samt juridik och allt annat. Styrelsen är indelad i utskott där ämnesområden och arbetsuppgifter delas upp efter kompetens och intresse.

Lämna en kommentar