Medlemsbrev om paus för nya ansökningar till miljöfonden

Brev till medlemmar i Svensk Vattenkraftförening Med anledning av den pressmeddelande som Vattenkraftens miljöfond (VMF) släppte i fredags (12/4) vill SVAF styrelse informera medlemmarna styrelsens ställningstagande till det inträffade. Bakgrund Styrelsen har under lång tid påtalat att processen för omprövningen av vattenkraften inte fungerar. Avvägningen mellan miljönytta och övriga samhällsnyttor görs inte. Det görs inte … Läs mer

Nya anmälningar till Vattenkraftens Miljöfond pausas tills vidare

Pressmeddelande från Vattenkraftens miljöfond Vattenkraftens Miljöfond startades som ett initiativ från energibranschen för att finansiera miljöåtgärder för att Sveriges vattenkraftverk ska leva upp till moderna miljövillkor. Nuvarande lagstiftning och myndigheternas tillämpning av denna riskerar balansen mellan miljönytta och tillgång till el från vattenkraften. Nu har ägarna till Vattenkraftens Miljöfond beslutat att från 1 maj 2024 … Läs mer

”Behövs krafttag för att nå vattendirektivets syfte” i Second opinion

Omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd riskerar att medföra oacceptabla skador på det svenska elsystemet där vattenkraftens förmågor är vitala, skriver Gustaf Hellström, ordförande i Svensk Vattenkraftförening. Sverige har genom sin tolkning av EU:s vattendirektiv försatt sig en ohållbar situation, menar han. Läs artikeln här!

Vår ordförande debatterar i Land Lantbruk

Vattenkraftens samhällsnyttor måste värnas I förra veckan förlängde regeringen pausen för omprövningen vattenkraften. Det som skulle bli en enkel process har utvecklat sig till ett administrativt monster utan slut. Det skriver Gustaf Hellström, ordförande för Svensk Vattenkraftförening. Läs hela artikeln här.

Riksdagsledamöter på vattenkraftsbesök

På fredagen 22 mars besökte Anna af Sillén om Martina Johansson från riksdagen Ålberga och Virå Bruk. Här är Anna af Silléns återkoppling på sociala medier. Vid verksamhetsbesöket medverkade från vänster: Martina Hallström Ålberga Bruk, Anna af Sillén (M), Martin Erlandsson Virå Bruk, Gustaf Hellström SVAF och Martina Johansson (C). FÖRETAGARFREDAG Ålberga bruk och Virå … Läs mer

Öppet brev till Riksdagen

I går fattade regeringen beslut att förlänga pausen för omprövningen av vattenkraften till 1 juni. Det är också sagt att pausen skall förlängas tills alla frågor är utklarade. Som vi uppfattar det så förhandlas det bara om elsystemnyttor och elberedskap. Svensk Vattenkraftförening vill påtala att det finns fler vitala samhällsnyttor som behöver värnas. Av den anledningen … Läs mer