SVAF i Almedalen 2024

Torsdagen 27 juni under Almedalsveckan bjuder SVAF in till ett dialogmöte i Visby med rubriken Vattenkraften – pålitlig även i kris? Seminariet samlar sakkunniga ifrån politiken, myndigheter och branschen för en dialog om hur vattenkraften kan värnas och elberedskapen stärkas. Havs- och Vattenmyndighetens generaldirektör Anna Ledin medverkar liksom Johan Bladh från Energiföretagen och ett flertal riksdagsledamöter, däribland i skrivande stund … Läs mer

Replik på artikel från Naturskyddsföreningen, WWF och Sportfiskarna

I en artikel i KB/NSk ondgör sig ledande personer i Naturskyddsföreningen, WWF och Sportfiskarna över regeringens beslut att pausa omprövningarna av vattenkraften. Det tar tid att vaska fram sanningen i yttranden kring vattenkraften. Bland annat myter från föreningarnas talespersoner. Man hinner inte längre än till det första stycket i artikeln förrän vanliga lögner på nytt … Läs mer

Yttrande över Remiss av förslaget till förordningsändring – Dnr KN2024/01008

REMISSVAR 2024-05-13 Till Regeringskansliet, Klimat- och näringslivsdepartementet   Yttrande över Remiss av förslaget till förordningsändring – Dnr KN2024/01008 Svensk Vattenkraftförening (SVAF) är en organisation för den småskaliga vattenkraften under 10 MW. Småskalig vattenkraft kan sägas bestå av ca 1900 kraftverk, som tillsammans producerar närmare 5 TWh per år, tillför 1000 MW effekt (motsvarande en kärnkraftsreaktor), har … Läs mer

2024 års Skvaltapris tilldelas Rune Hallgren

Föreningens ordförande Gustaf Hellström (till väster) överlämnar 2024 års Skvaltapris till Rune Hallgren Genom att kombinera sin gedigna expertis med en outtröttlig vilja att lära och dela med sig av kunskap har Rune blivit en oumbärlig resurs för SVAF och branschen som helhet. Han är djupt insatt i både regelverk från EU och från svenska … Läs mer

Vattenkraften – pålitlig även i kris?

Vattenkraftens betydelse har vuxit som möjliggörare för flexibilitet och stabilitet i elsystemet lokalt, regionalt och nationellt. Förmågan till ödrift är allt viktigare för elberedskapen. Regeringen har öppnat för en större helhetssyn i omprövningen av vattenkraften. Men hur nås detta i praktiken? Besök vårt seminarium i Almedalen! Mer information finner du här.

Bixia hälsar välkommen till producentträff

Under träffarna bjuds på en färsk marknadsdragning och diskussion om den fysiska handeln i praktiken. Varje träff kommer att ha en expert på plats som kommer att dela med sig av insikter om de nya möjligheterna till intäktsströmmar, såsom batterier, inom stödtjänstmarknaden. Läs mer om tider, platser och anmälan här.