Miljö- och kostnadseffektiv fiskväg i Verkån

NWT/Provinstidningen Dalsland skriver: Det var i måndags som Verkån fick en ny, lättklättrad vattentröskel för öring. Sten för sten lades ovanpå varandra framför den gamla kraftdammen vid Riperud, cirka 200 meter från utloppet i Ärrsjön. Därefter drogs det en ny fåra. – Tidigare tog det stopp för öringen här. Men nu, när vattnet kommer att … Läs mer

Energiminister Baylan vill satsa på mer vattenkraft

Se intervjun i Aktuellt kl 21.05 den 21 juni 2015 (4.16-6.10) Energiministern säger bl.a. att vi måste alla tar sig i kragen och försöker hitta lösningar och betonar att vattenkraften är ryggraden i vårt energisystem. Baylan vill se effektivisering och ökad produktion i de redan befintliga, utbyggda älvarna. Christer Borg är – som väntat – … Läs mer

Fem kommunråd i Västsverige kräver stopp

Fem kommunråd i Västsverige uppvaktar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och kräver stopp på Länsstyrelsens förelägganden kring småskalig vattenkraft. Landsbygdsministern tycker att den småskaliga vattenkraften innebär ett viktigt tillskott av förnybar energi. Läs hela artikeln här!

C kräver stopp för nyprövning!

Regeringen avsåg aldrig att den småskaliga vattenkraften skulle tvingas lägga ner när man initierade en ökad tillsyn, säger Annika Qarlsson (C) till Tidningen Västsverige. Tvärt om! “en omprövning är en genomgripande tvångsåtgärd men får inte leda till att verksamheten inte längre kan bedrivas..” Läs hela artikeln här!

Det var inte meningen!

“Detta var aldrig vår avsikt” – Regeringen ville värna den småskaliga vattenkraften – säger före detta miljöministern Andreas Carlgren (C) till tidningen Västsverige. Läs hela artikeln här!

Interpellationsdebatt i Riksdagen

Miljöminister Åsa Romson (MP) i debatt med Annika Qarlsson (C), Penilla Gunther (KD) och Per-Ingvar Johnsson (C) om: Den småskaliga vattenkraften och Små vattenkraftverk. Följ debatten på Webb-TV i efterhand!

Anförande i interpellationsdebatten 2015-06-05

Anförande i interpellationsdebatten 2015-06-05 efter svar från miljöminister Åsa Romson till Annika Qarlsson (C), som i en interpellation frågat om regeringen är beredd att sätta stopp för länsstyrelsens nyprövningar tills ny lagstiftning rörande den småskaliga vattenkraften är på plats. Herr Talman Den debatt som hittills förts i riksdagen om den småskaliga vattenkraften har främst gällt … Läs mer