Framgång för Kinnareds Övre

Vi gratulerar vår medlem Carl Tesdorph, som inte kunde hitta några historiska dokument om sitt kraftverk, till domslutet, nu lagakraftvunnet, som lagligförklarar befintlig anläggning och ger tillstånd enligt miljöbalken att effektivisera kraftstationen Kinnared Övre, Hylte kommun, Hallands län, genom att uppföra en ny inloppskanal, bygga om befintlig kraftstationsbyggnad samt renovera och rensa utloppskanalen m.m. Läs … Läs mer

Bra jobbat av Göran Åhrén, Tidningen Västsverige!

  EU-kommissionen vill inte att Sverige river ut den småskaliga vattenkraften. I ett uttalande klargör kommissionen vilka avsikter EU hade med ramdirektivet för vatten. Det handlar i första hand om kvalitén på vattnet. – EU-kommissionen vill inte att Sverige stänger ner den småskaliga vattenkraften eller river mindre dammar för att uppnå god ekologisk status, säger … Läs mer

Klimatkommissionär: EU på randen till energirevolution

I ett av sina största lagpaket vill EU-kommissionen få konsumenterna att producera egen förnybar energi. EU-kommissionen presenterade på onsdagen ett av sina största lagförslag i sitt vinterpaket. Det tusensidiga dokumentet utgör en av de sista byggstenarna för vad som kallas energiunionen. – EU står på randen till en revolution i fråga om ren energi. Med … Läs mer