Åldebatt i Kristianstadsbladet

Under den senaste tiden har den utrotningshotade ålen diskuterats på debattsidan. Den ena skribenten menar att ålen enbart kan räddas genom totalstopp på ålfisket medan den andra vill skuldbelägga den klimat- och miljövänliga vattenkraften. Som vanligt dras alla producenter över samma kam. Man skiljer inte de 208 stora kraftverken från småskalig vattenkraft. De allra minsta… Fortsätt läsa Åldebatt i Kristianstadsbladet

Publicerat den
Kategoriserat som Blogg

VÄLBESÖKT VATTENKRAFTSEMINARIUM

Borgvik – ett utmärkt exempel där småskalig vattenkraft, kulturhistoria och besöksnäring förenas! De regionala vattenkraftföreningarna har blivit alltmer aktiva och starka under det tryck som uppstått de senaste åren med ifrågasatta tillstånd för vattenkraftverk. Värmland-Dalslands Vattenkraftförening, VDVF, är inget undantag och har ökat sitt medlemstal från 40 till 70 under 5 år. Den 5 maj… Fortsätt läsa VÄLBESÖKT VATTENKRAFTSEMINARIUM

”Bättre för sent än aldrig med ny lag om vattenkraft”

Enda syftet med dyra och onödiga utredningar är att pressa folk att avstå från ansökan om vattenkraftverk. Många har dock, trots stora ekonomiska avbräck, fullföljt sina ansökningar, men i slutändan fått avslag på dem och tvingas till utrivning på egen bekostnad. Det skriver Gunnar Olsson i ett debattinlägg. Läs Gunnars artikel här.

Zonindelning?

Sverige är det EU-land som sträcker sig över flest latituder och har en längd av 1574 km. Om man reser samma sträcka söderut, från landets sydligaste delar, lär man hamna i trakterna av Rom, nästan så långt söderut man kan komma i Europa. På denna resa söderut stöter man på många olika klimatförhållanden, som vart… Fortsätt läsa Zonindelning?

Lägesrapport, Bösamöllan

Bösamöllan i Kävlingeån i Skåne befinner sig sedan 2012 i ett tillståndsansökningsförfarande.  Slutförhandlingen i Mark- och Miljödomstolen avslutades i början av juni. Man inbillar sig då att nya framställningar i ärendet  knappast kan komma i fråga.  Men nya protester inkommer, varför uppskov generöst lämnas. Grundiden var att tillstånd skulle sökas med utgångspunkt att  kraftverket skulle… Fortsätt läsa Lägesrapport, Bösamöllan

Demokrati eller diktatur?

”När dagens barn blir gamla kommer de inte att leva i en demokrati utan i en teknokrati eller en diktatur. Det är så in i helvete sorgligt. Jag är ledsen att säga det, men jag är 100 procent säker. Vi håller på att avveckla demokratin.” Det är förre socialdemokratiske partiledaren och numera Sveriges ambassadör på… Fortsätt läsa Demokrati eller diktatur?

De drabbade!

Länsstyrelser, som utfärdar föreläggande om tillståndsansökan för urgamla vattenverksamheter, skyller ofta på att de bara följer vattendirektivet och miljöbalken. Man har kanske glömt första punkten i MB:s portalparagraf som lyder ”Miljöbalken skall tillämpas så att människors hälsa och miljö skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan.” Att använda… Fortsätt läsa De drabbade!

Myndigheter vill föröda naturresurser

Jag har låtit analysera ytvattnet i Vramsån. Gränsvärdena i analysresultatet bygger på livsmedelsverkets rekommendationer och råd om enskild dricksvattenförsörjning. Dessa regler och riktvärden gäller även för den som tar sitt dricksvatten från en ytvattentäkt. Analysresultatet visade att vattnet var tjänligt som föda på alla parametrar. Dock med anmärkning vad gäller färg och COD (humushalt). Det… Fortsätt läsa Myndigheter vill föröda naturresurser

Dammbyggen och utrivningar

På ledarsidan i KB den 4/9 2017 skriver Joakim Broman att torkan och vattenbrist var det viktigaste samtalsämnet då Världsvattenveckan öppnades av Karolina Skog (MP) den 27/8. Partiets språkrör blev i maj intervjuade i frågan av Aftonbladet. Utöver en budgetsatsning på dammbyggen menade de att vattenbristen bäst bemöttes med vattenförsörjningsplaner. För att öka grundvattennivåerna vill… Fortsätt läsa Dammbyggen och utrivningar

Publicerat den
Kategoriserat som Blogg