Medlemsbrev om paus för nya ansökningar till miljöfonden

Brev till medlemmar i Svensk Vattenkraftförening Med anledning av den pressmeddelande som Vattenkraftens miljöfond (VMF) släppte i fredags (12/4) vill SVAF styrelse informera medlemmarna styrelsens ställningstagande till det inträffade. Bakgrund Styrelsen har under lång tid påtalat att processen för omprövningen av vattenkraften inte fungerar. Avvägningen mellan miljönytta och övriga samhällsnyttor görs inte. Det görs inte … Läs mer

Nytt nummer av medlemstidningen

Nu har årets första nummer av Svensk Vattenkraft kommit ut. Lennart Wetterstad & Erik Sjölander redovisar nya data om fiskvandringen vid Träbena kvarn. Christer Abrahamsson berättar om hur det är att installera nya turbiner i kraftverk på Nya Zeeland. Behovet av stödtjänster ökar hela tiden, Hans Teimert har ställt samman allt det som mindre kraftverk … Läs mer

Årsmöte med föreningsstämma 2024

Medlemmarna hälsas välkomna till: Program för årsmötet 26 – 27 april 2024 hos SWECO, Gjörwellsgatan 22, på Kungsholmen i Stockholm Fredag 26 april kl 10:30 – 13:00 Moderator Gustaf Hellström 10:30 – 11:00    Kaffe/te med fralla. 11:00 – 11:15    Välkommen! Gustaf Hellström, ordförande SVAF. 11:15 – 12:00    Kommande regelverk från EU, Uppdatering … Läs mer

Föreningen har valt ny ordförande

Vid SVAF:s årskonferens i Hallsberg 21- 22 april valdes till ny ordförande Gustaf Hellström, vattenkraftägare i Ålberga i Kilaån utanför Nyköping. Den tidigare ordföranden Thomas Sandberg som avböjt omval kvarstår i styrelsen. På en vakant plats nyvaldes Frank Gunnarsson, vattenkraftägare i Åby Tjureda norr om Växjö. I nr 2 av Svensk Vattenkraft finns utförliga referat … Läs mer

Hjärnsläpp

I årets första nummer av Svensk Vattenkraft har ordförande Thomas Sandberg fått hjärnsläpp i förstaledaren. När det på  sidan 3 kolumn 2 rätt långt upp talas om produktionsminskning på ca 25 TWh, produktionsökning på ca 25 TWh och förbättring av energiförsörjningen på ca 50 TWh ska siffrorna i stället vara ca 12 – 13, ca … Läs mer

Omprövning och urminnes hävd

De inledande omprövningarna av svensk vattenkraft är i gång och de pekar tyvärr mot en rejäl uppförsbacke. När civilutskottet våren 2018 behandlade regeringens proposition Vattenmiljö och vattenkraft klargjorde man entydigt att urminnes hävd (och andra äldre rättigheter) skulle behandlas som tillstånd enligt miljöbalken. Trots detta har myndigheterna inom vattenförvaltningen försökt att på olika sätt ifrågasätta … Läs mer

Vägledande dom i Mark- och miljööverdomstolen

Länsstyrelsen i Dalarna och Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt har avvisat en anmälan till den nationella planen för moderna miljövillkor. Mark- och miljööverdomstolen undanröjer besluten och återförvisar ärendet till länsstyrelsen för fortsatt handläggning. Läs domen här!

Christer Söderberg 1938 – 2019

Christer Söderberg har hastigt lämnat oss. Christer har med sitt engagemang för förnybar energi och vattenkraft i fokus varit med och skapat Svensk Vattenkraftförening, då med namnet Småkraftverkens Riksförening, sedan början av 1980-talet. Samtidigt som Svensk Vattenkraftförening bildades såg även SERO dagens ljus 1980. Christer var i SERO:s uppstart ansvarig för SERO:s vattenkraftsektion. Sedan 1983 har Svensk Vattenkraftförening efter Christers initiativ … Läs mer

Många seminarier närmsta tiden

Under oktober ordnas ett stort antal möten, seminarier o d av olika företag. Här följer en liten översikt. Har du inte fått någon inbjudan så titta på respektive företags hemsida. Xylem finns på Elmia-mässan 25 – 27.9, varje dag 11.00 – 11.50 ordnar man ett seminarium om vattenkraft. NEAS ordnar tre möten, som främst riktar … Läs mer