2024 års Skvaltapris tilldelas Rune Hallgren

Föreningens ordförande Gustaf Hellström (till väster) överlämnar 2024 års Skvaltapris till Rune Hallgren Genom att kombinera sin gedigna expertis med en outtröttlig vilja att lära och dela med sig av kunskap har Rune blivit en oumbärlig resurs för SVAF och branschen som helhet. Han är djupt insatt i både regelverk från EU och från svenska … Läs mer

Vattenkraften – pålitlig även i kris?

Vattenkraftens betydelse har vuxit som möjliggörare för flexibilitet och stabilitet i elsystemet lokalt, regionalt och nationellt. Förmågan till ödrift är allt viktigare för elberedskapen. Regeringen har öppnat för en större helhetssyn i omprövningen av vattenkraften. Men hur nås detta i praktiken? Besök vårt seminarium i Almedalen! Mer information finner du här.

Bixia hälsar välkommen till producentträff

Under träffarna bjuds på en färsk marknadsdragning och diskussion om den fysiska handeln i praktiken. Varje träff kommer att ha en expert på plats som kommer att dela med sig av insikter om de nya möjligheterna till intäktsströmmar, såsom batterier, inom stödtjänstmarknaden. Läs mer om tider, platser och anmälan här.

Medlemsbrev om paus för nya ansökningar till miljöfonden

Brev till medlemmar i Svensk Vattenkraftförening Med anledning av den pressmeddelande som Vattenkraftens miljöfond (VMF) släppte i fredags (12/4) vill SVAF styrelse informera medlemmarna styrelsens ställningstagande till det inträffade. Bakgrund Styrelsen har under lång tid påtalat att processen för omprövningen av vattenkraften inte fungerar. Avvägningen mellan miljönytta och övriga samhällsnyttor görs inte. Det görs inte … Läs mer

Nytt nummer av medlemstidningen

Nu har årets första nummer av Svensk Vattenkraft kommit ut. Lennart Wetterstad & Erik Sjölander redovisar nya data om fiskvandringen vid Träbena kvarn. Christer Abrahamsson berättar om hur det är att installera nya turbiner i kraftverk på Nya Zeeland. Behovet av stödtjänster ökar hela tiden, Hans Teimert har ställt samman allt det som mindre kraftverk … Läs mer

Årsmöte med föreningsstämma 2024

Medlemmarna hälsas välkomna till: Uppdaterat program för årsmötet 26 – 27 april 2024 hos SWECO, Gjörwellsgatan 22, på Kungsholmen i Stockholm Fredag 26 april kl 10:30 – 13:00 Moderator Gustaf Hellström 10:30 – 11:00    Kaffe/te med fralla. 11:00 – 11:15    Välkommen! Gustaf Hellström, ordförande SVAF. 11:15 – 12:10    Kommande regelverk från EU, … Läs mer

Föreningen har valt ny ordförande

Vid SVAF:s årskonferens i Hallsberg 21- 22 april valdes till ny ordförande Gustaf Hellström, vattenkraftägare i Ålberga i Kilaån utanför Nyköping. Den tidigare ordföranden Thomas Sandberg som avböjt omval kvarstår i styrelsen. På en vakant plats nyvaldes Frank Gunnarsson, vattenkraftägare i Åby Tjureda norr om Växjö. I nr 2 av Svensk Vattenkraft finns utförliga referat … Läs mer

Hjärnsläpp

I årets första nummer av Svensk Vattenkraft har ordförande Thomas Sandberg fått hjärnsläpp i förstaledaren. När det på  sidan 3 kolumn 2 rätt långt upp talas om produktionsminskning på ca 25 TWh, produktionsökning på ca 25 TWh och förbättring av energiförsörjningen på ca 50 TWh ska siffrorna i stället vara ca 12 – 13, ca … Läs mer

Omprövning och urminnes hävd

De inledande omprövningarna av svensk vattenkraft är i gång och de pekar tyvärr mot en rejäl uppförsbacke. När civilutskottet våren 2018 behandlade regeringens proposition Vattenmiljö och vattenkraft klargjorde man entydigt att urminnes hävd (och andra äldre rättigheter) skulle behandlas som tillstånd enligt miljöbalken. Trots detta har myndigheterna inom vattenförvaltningen försökt att på olika sätt ifrågasätta … Läs mer