Klargörande gällande oro för att småskaliga vattenkraftverk i Sverige måste stängas ner

Äntligen har också EU:s representation i Sverige förklarat samma sak som tidigare sagts av tjänstemän i EU-kommissionen, att det i EU:s ramvattendirektiv inte finns något som tvingar fram utrivning av kraftverk. Det gäller att hitta åtgärder som avvägar olika intressen mot varandra. Läs mer om förklaringen här!

Nu är det allvar!

Om inte det kommande lagförslaget justeras, blir konsekvenserna förödande, när handläggare på myndigheterna ska tillämpa det. De senaste månaderna har vårt arbete med det kommande lagförslaget blivit allt intensivare med möten med de organisationer vi samarbetar med, uppvaktningar av politiker, skrivelser till politiker och regeringskansliet. Skrivelsen 171211 ger en sammanfattning av vad SVAF driver, den … Läs mer

Konsekvenserna blir absurda

SVAF står inte ensamt i sin kamp mot det lagstiftningsarbete som bedrivs i den miljöpartistiska delen av Miljö- och energidepartementet och som Socialdemokraterna än så länge låtit fortgå. LRF är en av de många offentliga och privata organisationer som reagerar med kraft mot de förslag som hittills kommit ut. Lägg märke till att LRF står … Läs mer

DAGENS Samhälle: Viktigt kulturarv hotas av bristande miljöhänsyn

“Längs åar och älvar finns de gamla kvarnarna och bruksmiljöerna. Många av dem har höga kulturhistoriska värden och är omtyckta besöksmål. Nu hotas dessa unika miljöer av nya bestämmelser för vattenverksamhet.” skriver Maria Norrfalk, ordförande Sveriges hembygdsförbund, med flera. Läs artikeln här!

Viktigt kulturarv hotas av bristande miljöhänsyn

Längs åar och älvar finns de gamla kvarnarna och bruksmiljöerna. Många av dem har höga kulturhistoriska värden och är omtyckta besöksmål. Nu hotas dessa unika miljöer av nya bestämmelser för vattenverksamhet. Om detta skriver Maria Norrfalk, ordförande Sveriges hembygdsförbund, m. fl. i Dagens Samhälle. Läs hela artikeln här!