Nya Domar

Den 12 augusti kom två domar som – om de håller vid överklagande till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) eller om MÖD inte beviljar prövningstillstånd – kan innebära skillnad för de som har gamla, inte nämnvärt ombyggda vattenkraftanläggningar och åberopar ”urminnes…

Dammsäkerhet

Svenska kraftnät har uppdaterat sin hemsida om dammsäkerhet, med information om gällande reglering, den pågående processen med dammsäkerhetsklassificering, mm. Läs mer via länken: Dammsäkerhet. Under fliken Klassificering är samlat stöddokumentation med avseende på den dammsäkerhetsklassificering som ska göras under de kommande åren.  Under de närmsta…