Nya Domar

Den 12 augusti kom två domar som – om de håller vid överklagande till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) eller om MÖD inte beviljar prövningstillstånd – kan innebära skillnad för de som har gamla, inte nämnvärt ombyggda vattenkraftanläggningar och åberopar “urminnes hävd”. Domarna har överklagats av Älvräddarna och Sportfiskarna. Utdrag ur domskäl och dom Allareds mölla … Läs mer

Dammsäkerhet

Svenska kraftnät har uppdaterat sin hemsida om dammsäkerhet, med information om gällande reglering, den pågående processen med dammsäkerhetsklassificering, mm. Läs mer via länken: Dammsäkerhet. Under fliken Klassificering är samlat stöddokumentation med avseende på den dammsäkerhetsklassificering som ska göras under de kommande åren.  Under de närmsta åren ska dammar som av sina ägare har klassificerats i konsekvensklass 1+, 1 eller 2 … Läs mer