Gröna ekologiska tjänster, kommer det bli en boom eller nästa ekonomiska dråpslag för landsbygden?

Fredrik Hedin, styrelseledamot i Svensk Vattenkraftförening, har verkat inom turistnäringen på landsbygden sedan 1978. Tillsammans med föräldrar och bror flyttade han efter militärtjänstgöring från Dalarna till Hallandsåsen där familjen byggde upp .södra Sveriges största alpina anläggning Vallåsen från noll. Hösten 2011 sålde Fredrik och hans bror sitt framgångsrika företag till Branäsgruppen och Fredrik valde bl.a. … Läs mer

Betänkande 2015/16:CU13 Hushållningen med mark- och vattenområden

Riksdagens Civilutskott kommer att i ett betänkande behandla 51 fristående motioner som gäller hushållningen med mark- och vattenområden. Fler än tio av motionerna gäller kostnadseffektiva och rättsäkra tillståndsprocesser och miljötillstånd för vattenkraft och då framförallt småskalig vattenkraft. Beredning i utskottet sker på följande datum Beredning 2016-01-19 Justering 2016-03-17 Trycklov 2016-03-30 Nedan följer ett antal av … Läs mer

Länsstyrelsens regleringsbrev 2016

Hela regleringsbrevet finns här. Nedan följer utdrag som har bäring på vattenverksamheter.   Regionalt tillväxtarbete Gäller alla länsstyrelser utom i Stockholms, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län Berörda länsstyrelser ska redovisa exempel på inom vilka områden, inom den regionala tillväxtpolitiken, där samverkan sker mellan länsstyrelsen och den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret i länet och ... Läs mer

Miljöåtgärder i vattenkraftverk

HaV har sammanställt en rapport som redovisar olika miljöåtgärder i vattenkraftverk. Åtgärderna bygger på en sammanställning som är framtagen i den gemensamma implementeringsstrategin, Common Implementation Strategy, CIS, som är ett samarbete mellan medlemsstaternainom EU. Åtgärderna i rapporten representerar typiska åtgärder som medlemsstaterna överväger inom god ekologisk status och god ekologisk potential. Under 2013 till 2015 har … Läs mer