Miljöåtgärder i vattenkraftverk

HaV har sammanställt en rapport som redovisar olika miljöåtgärder i vattenkraftverk.

Åtgärderna bygger på en sammanställning som är framtagen i den gemensamma implementeringsstrategin, Common Implementation Strategy, CIS, som är ett samarbete mellan medlemsstaternainom EU.

Åtgärderna i rapporten representerar typiska åtgärder som medlemsstaterna överväger inom god ekologisk status och god ekologisk potential.

Under 2013 till 2015 har det pågått ett arbete inom CIS där data samlas in hur medlemsstaterna har

  • tillämpat åtgärderna
  • bedömt den ekologiska effektiviteten
  • bedömt påverkan på verksamheten

Åtgärderna i rapporten är generella och i de flesta fall måste åtgärderna anpassas lokalt.

Vissa av åtgärderna har aldrig genomförts i Sverige, men i dessa fall finns erfarenheter att hämta från andra länder.

I många fall kan åtgärderna vara aktuella för andra typer av verksamheter som är beroende av en damm och vattenreglering, till exempel vattenreglering för dricksvatten, processindustri eller bevattning inom jordbruket.

Åtgärdslistan är inte en heltäckande beskrivning av alla möjliga miljöåtgärder inom vattenkraften, men den innehåller de som bedöms som viktigaste för att uppnå miljökvalitetsmålen i vattenförvaltningen. Läs mer hos HaV.