Säkerhetsskydd vid NAP-anmälan

De tre NAP-myndigheterna meddelar (genom Svenska kraftnät) följande: “Om verksamhetsutövaren enligt Säkerhetsskyddslagen (1996:627 fr o m 1 april 2018:585) gör bedömningen att anmälan till den nationella planen innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska särskilda rutiner för hantering av skyddsvärda uppgifter följas. Detta innebär att anmälan i dessa fall skickas in per rekommenderat brev till Länsstyrelsen med tydlig anteckning … Läs mer

Smålands Dagblad: Öringbeståndet i Emån hotas, Barometern: Konsten att samsas om vattnet

En artikel i Smålands Dagblad 6 mars pekar på de torra somrarnas förödande inverkan på fisken. Då blir dammar som håller kvar vattnet i landskapet allt viktigare. Detta har de fyra kommunerna utmed Alsterån i östra Småland upptäckt (Barometern 11 mars), inte bara fisken utan en hel rad intressen är beroende av att vattnet hålls … Läs mer

Second Opinion: Efterlyser regeringens hårda nypor

Thomas Sandberg riktar hård kritik mot de myndigheter som ansvarar för att genomföra den nya vattenregleringen. Särskilt pekas Havs- och vattenmyndigheten ut, där han menar att tjänstemän uppenbarligen motarbetar de nya politiska besluten och fortsatt arbetar för att så många småskaliga vattenkraftverk som möjligt ska rivas. Läs hela artikeln här!