Smålands Dagblad: Öringbeståndet i Emån hotas, Barometern: Konsten att samsas om vattnet

En artikel i Smålands Dagblad 6 mars pekar på de torra somrarnas förödande inverkan på fisken. Då blir dammar som håller kvar vattnet i landskapet allt viktigare. Detta har de fyra kommunerna utmed Alsterån i östra Småland upptäckt (Barometern 11 mars), inte bara fisken utan en hel rad intressen är beroende av att vattnet hålls kvar genom att dammarna ofta dämmer sjöar.

Smålands Dagblad

Barometern