Vattenkraften är den mest miljövänliga energin

Den småskaliga vattenkraften är mer miljövänlig och har lägre utsläpp av klimatgaser än något annat sätt att producera el, skriver Gunvor Axelsson, Ordf. Svensk Vattenkraftförening och Sven-Erik Vänneå, Ordf. Hallands Vattenkraftförening i Hallands Nyheter. Det handlar om lokal småindustri som bidrar till att hålla landsbygden och värdefull kulturhistoria levande. Ändå bekämpas den småskaliga vattenkraften av … Läs mer

Stryp inte den småskaliga vattenkraften

Vårt mål är ett helt förnybart energisystem. Det är därför med sorg vi ser hur en passiv regering tillåter myndigheter att skrämma små näringsidkare som driver vattenkraftverk i liten skala, trots att de inte gjort något fel, skriver bland andra Rickard Nordin (C) i GP. Läs hela artikeln här. EU säger i projektet RESTOR: Släpp … Läs mer

Räddade ålar i Sverige fiskas och säljs på marknader i Lissabon

Kostsamma juridiska processer initierade av svenska myndigheter med hänvisning till EU:s vattendirektiv ruinerar småskalig vattenkraft och leder till att dammar överges, förfaller och rivs. Om förlorad el från vattenkraft ersätts med el från fossileldade kraftverk leder det till mer utsläpp av koldioxid. Svensk Vattenkraftförening arbetar för att pengar i stället läggs på praktiska åtgärder för … Läs mer