Second Opinion: Miljöjurist: Helhetssyn för prövningar av vattenkraften saknas

Miljöjuristen Arvid Sundelin är kritisk till hur de regler, lagar och direktiv som styr vattenförvaltningen tillämpas. Alldeles för mycket avgörs i de enskilda tillståndsprövningarna. – I dag sätts målen vid varje enskild prövning och man tar inte hänsyn till helhetsbilden. Det innebär att ingen hänsyn tas till påverkan på energisystemet och den totala miljönyttan, säger … Läs mer

Miljöaktuellt om Vattenkraft med hänsyn till djur och natur

I senaste numret av Miljöaktuellt finns en artikel om Lennart Svahns Björkaholm i Värmland och en intervju med Gunvor Axelsson om de problem den småskaliga vattenkraften har i dag, vilka som kan komma om Vattenverksamhetsutredningens förslag genomförs och SVAF:s syn på lösningar. “Bevara mångfalden Lennart Svahn vill visa att man inte behöver utnyttja den nedre … Läs mer

Hav- och Vattens yttrande över “I Vått och Torrt”

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu yttrat sig över vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande ”I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler, SOU 2014:35”. Myndigheten är – inte oväntat – positiv till förslagen, men vill även att det tidigare förslaget med krav på nyprövning av 97 procent av de svenska vattenkraftenverken genomförs. Båda förslagen ger ökad … Läs mer

Ruwaida ny statssekreterare i Miljödepartementet

Regeringen har utsett Yvonne Ruwaida till statssekreterare hos klimat- och miljöminister Åsa Romson. Ruwaida har gedigen politisk erfarenhet från såväl riksdagen som kommunfullmäktige. I den nya rollen kommer hon att arbeta som samordnande statssekreterare till Miljöpartiets båda språkrör Åsa Romson och Gustav Fridolin. Yvonne Ruwaida var riksdagsledamot åren 1994-2006. 2006-2010 var hon Miljöpartiets oppositionsborgarråd i … Läs mer

Debatt på SvD Brännpunkt

Skilda världar: Offentliganställda tjänstemän mot landsbygdens småföretagare De två miljöprofessorerna Jan Darpö och Jonas Ebbesson skriver i sin långa debattartikel på Brännpunkt (6/9) att de förslag som läggs i Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande ”i själva verket (är) högst rimliga”. SVAF, Sveriges Advokatsamfund, Svensk Näringsliv och LRF håller inte med. Länkar till samtliga inlägg finns längre ner. SVAF:s … Läs mer

Läsvärt samlat 13 oktober 2014

Dyra fiskvägar Fria fiskvägar genom hela Svartån och Motala ström blir en svår nöt att knäcka. Det stod klart efter vattenrådens seminarium. Möjliga lösningar för fiskvägar förbi vattenkraftverk och möjlighet att effektivisera den befintliga vattenkraften. Det handlade de förstudier om som presenterades på ett öppet möte i Vreta kluster i onsdags. Syftet med studierna är … Läs mer

Dags att tycka till om Vattenverksamhetsutredningen slutbetänkande “I Vått och Torrt”

Den 31 oktober är sista dagen att skicka in sitt yttrande över Vattenverksamhets-utredningens slutbetänkande “I Vått och Torrt”. Alla som vill kan skicka in sina åsikter om förslagen till miljödepartementet med e-post: m.registrator@regeringskansliet.se och kopia till mattis.loberg@regeringskansliet.se. Råd om hur ett remissvar ska utformas finns på http://www.regeringen.se/sb/d/242/a/3652 i “Svara på remiss – hur och varför”. … Läs mer

Fiskvandring i vattenkraft på nytt sätt

I ett forskningsprojekt som leds av Luleå tekniska universitet ska fiskvandring rakt över en vattenkraftsturbin studeras. Skellefteå kraft håller på att installera en ny typ av turbin i Rickleån i Robertsfors och det är där forskarna ska studera fiskvandring. Det är ett helt nytt sätt där fisken på väg nedströms ska passera rakt över turbinen. … Läs mer

Energipolitik med mera tro än kunskap

Att Sverige, som många framhåller, har överproduktion på el, är sedan ett par år ett faktum. Räknat i terawattimmar på årsbasis motsvarar överskottet produktionen från två kärnreaktorer, säger Per Kågeson till DI Agenda Energis Sven-Olov Karlsson. ”Men vi kommer inte ifrån frågan om effektbalansen. Ska Sverige klara sin energiförsörjning också kalla dagar vintertid, när vind och … Läs mer