Generaldirektörer presenterar strategi för vattenkraften

Erik Brandsma, gd för Energimyndigheten och Björn Risinger, gd för Havs- och vattenmyndigheten. Foto: Oskar Lürén och HaV Generaldirektörerna för Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten: “Enligt våra beräkningar leder den föreslagna strategin till bra miljöstatus i de flesta av Sveriges vattendrag och en hållbar produktion av vattenkraft genom väl utvalda och rätt avvägda insatser”. I … Läs mer

Energispektrum med vattenkraft i Almedalen

En partiöverskridande energipolitik – är det möjligt? Arrangör: Energispektrum (där bl.a. Svensk Vattenkraftförening ingår) Plats och tid: Måndag 30/6, 15:00 – 16:30, Mellangatan 7, Nowas trädgård En debatt mellan riksdagspartiernas energitalespersoner på temat aktuella energifrågor, där vi bland annat tar upp frågorna: Vad betyder energin för vårt välstånd, för ekonomin och för sysselsättningen? Är det … Läs mer

Konskvensanalys saknas!

Second Opinion Energi: Politikerna måste begära underlag för konsekvenserna av idéerna i Vattenverksamhetsutredningen innan de tar ställning till förslagen, menar Vattenfalls Claes Hedenström. Vattenfalls policyansvarige för vattenkraft Claes Hedenström pekade i en intervju på Second Opinion i mars på att utredningens förslag i delbetänkandet skulle kunna få mycket stora konsekvenser för den svenska vattenkraften. Om … Läs mer

“Med miljömålen i fokus” måste det blir ordning på myndigheternas insatser

Miljömålsberedningen delbetänkande “Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten” har haft ett omfattande uppdrag där delar berör vattenkraften (vattenverksamheter). Den föreslår: Att styrningen på olika sätt behöver tydliggöras och effektiviseras för att stärka förutsättningarna för att nå de vattenrelaterade miljökvalitetsmålen. Prioritering av vilka åtgärder som mest angelägna och var de åtgärderna … Läs mer

Brevens Bruk söker prövning i HD

Second Opinion Energi: Efter en dom i Mark- och miljööverdomstolen har Brevens Bruk fått så långtgående och kostnadskrävande krav på sig att de kommer att tvingas upphöra med verksamheten och riva ut sina vattenkraftsanläggningar. Om inte Högsta domstolen tar upp fallet och ändrar domen är det ett faktum – men konsekvenserna kommer att bli större … Läs mer

Miljöminister Lena Ek välkomnar Lövs förslag

– Som regeringen tidigare konstaterat så är dagens regler om vattenverksamheter omoderna och behöver ses över. Vi måste få en modern och transparent lagstiftning på plats som också medverkar till att Sverige möter sina åtaganden gentemot EU. Det är därför glädjande att se att den utredning vi tillsatte för drygt två år sedan nu levererat … Läs mer

“I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler” hotar småskalig vattenkraft

Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkade “I vått och torrt” har nu kommit. Konsekvenserna för den småskaliga vattenkraften framstår efter en snabb genomläsning som lika förödande som de i delbetänkandet “Ny tid – ny prövning” som innebär nyprövning av i princip alla anläggningar. Ensamutredaren Henrik Lövs slutsats är att alla ersättning vid omprövning skall tas bort. Det framstår också … Läs mer

Vill Klum & Rockström ha skiffergas eller “bara” stänga ner landsbygden..?

I en debattartikel på Svenska Dagbladets webbsida berömmer och stödjer naturfotografen Mattias Klum, tillsammans med bl.a. Johan Rockström, professor i miljökunskap och andra vattenkraftmotståndare, det ännu inte offentliggjorda slutbetänkandet från vattenverksamhetsutredningens ensamutredare Henrik Löv, domare i mark- och miljööverdomstolen. De berömmer USA som stängt många vattenkraftverk, men förbigår med tystnad ersättningen skiffergas vars utvinning kräver … Läs mer