Vill Klum & Rockström ha skiffergas eller “bara” stänga ner landsbygden..?

I en debattartikel på Svenska Dagbladets webbsida berömmer och stödjer naturfotografen Mattias Klum, tillsammans med bl.a. Johan Rockström, professor i miljökunskap och andra vattenkraftmotståndare, det ännu inte offentliggjorda slutbetänkandet från vattenverksamhetsutredningens ensamutredare Henrik Löv, domare i mark- och miljööverdomstolen. De berömmer USA som stängt många vattenkraftverk, men förbigår med tystnad ersättningen skiffergas vars utvinning kräver stora mångder vatten.

Skribenterna nämner inte den småskaliga vattenkraften; om detta beror ointresse för landsbygd och historiska miljöer framgår inte av debattartikeln.

Mattias Klum och hans fru har också gjort film – där de använder Evert Taubes “Änglamark” för att ytterligare förstärka sin argumentation:

“En bild säger mer än 1000 ord och vi vill därför för första gången i relation till en debattartikel bjuda in dig som läsare till att uppleva den korta informationsfilmen De Svenska Älvarna och Vattenkraften, skapad av Monika och Mattias Klum: http://www.youtube.com/watch?v=YtEPf8KnMdA”

I filmen framstår det som om berättaren Mattias Klum försöker hålla viss balans, men för alla vattenkraftsägare – inte minst små med historiska anläggningar – blir det skrämmande tydligt att naturfilmaren inte har minsta kunskap eller insikt om vad som händer de ägare som vill göra det han förespråkar, nämligen effektivisera och samtidigt förbättra vattenmiljön.

Det faktum att länsstyrelserna, påhejade av Hav- och vattenmyndigheten och Kammarkollegiet nu satsar på att tvinga så många små verksamhetsutövare att söka tillstånd så snabb som möjligt kommer att omöjliggöra fortsatt drift i många små vattenkraftverk.

Kostnaderna för ansökningsprocessen där myndigheterna går in för att fördyra så mycket som möjligt genom att inte samverka utan kräva olika utredningar och använda olika ombud innebär att pengar som kunnat användas till effektiviserings- och miljöåtgärder i vattendragen hamnar hos myndigheternas tjänstemän och konsulter.

Allt med resultatet att landsbygden utarmas, månghundraåriga verksamheter och historiska miljöer försvinner, 100-tals landsbygdsföretag försvinner liksom fungerade elproducenter och nätanslutningar.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/gor-vattenkraften-verkligt-miljomassig_3615678.svd